åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A.2 Definition af fast ejendom, kategorisering og undtagne ejendomme" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der definerer fast ejendom, og de regler der gælder, når Vurderingsstyrelsen som et led i vurderingen skal foretage en kategorisering af ejendommene. Afsnittet omhandler desuden de regler, der gælder for ejendomme, der helt eller delvist er undtaget fra vurdering.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af fast ejendom (H.A.2.1)
  • Kategorisering af ejendomme (H.A.2.2)
  • Ejendomme helt eller delvist undtaget fra vurdering (H.A.2.3)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (H.A.2.4).

Regel

Reglerne om lovens anvendelsesområde, definition af fast ejendom og kategorisering af ejendomme står i EVL kapitel 1, §§ 1-4.

Reglerne om ejendomme, der helt eller delvist er undtaget fra vurdering står i EVL kapitel 3, §§ 9-14.