Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for Vurderingsstyrelsens kategorisering af ejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Ejerbolig (H.A.2.2.2)

  • Landbrugsejendom (H.A.2.2.3)

  • Skovejendom (H.A.2.2.4)

  • Erhvervsejendom, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af de øvrige tre kategorier (H.A.2.2.5)

  • Reglerne for beslutningen om en ejendoms kategorisering (H.A.2.2.6)

  • Overgangsbestemmelser for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme (H.A.2.2.7).

Som nævnt i afsnit H.A om ejendomsvurdering vil erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning ►(2023-1)◄.

Alle ejendomme, der efter vurderingsloven er vurderet som landbrugsejendomme (bebyggede og ubebyggede), skovejendomme eller gartnerier mv., vil først blive vurderet ved vurderingsterminen den 1. marts 2021. Der henvises til EVL § 83. Dette gælder uanset, hvilken kategori en ejendom vil blive henført til efter EVL § 3. Frem mod vurderingen af landbrugsejendomme og skovejendomme vil de kriterier, som lægges til grund for kategoriseringen af disse ejendomme, blive nærmere udfoldet. Dog er overgangsbestemmelserne for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme uddybende beskrevet i afsnit H.A.2.2.7.

Afsnittet om kategorisering af ejendomme vil derfor for så vidt angår afsnit H.A.2.2.3, H.A.2.2.4 og H.A.2.2.5 om landbrugs- og skovejendomme samt erhvervsejendomme, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af de øvrige kategorier, alene indeholde en meget overordnet beskrivelse af disse kategorier.