åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A.2.2 Kategorisering af ejendomme" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for Vurderingsstyrelsens kategorisering af ejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Ejerbolig (H.A.2.2.2)

  • Landbrugsejendom (H.A.2.2.3)

  • Skovejendom (H.A.2.2.4)

  • Erhvervsejendom, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af de øvrige tre kategorier (H.A.2.2.5)

  • Reglerne for beslutningen om en ejendoms kategorisering (H.A.2.2.6)

  • Overgangsbestemmelser for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme (H.A.2.2.7).

Som nævnt i afsnit H.A om ejendomsvurdering vil erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning ►(2023-1)◄.

Alle ejendomme, der efter vurderingsloven er vurderet som landbrugsejendomme (bebyggede og ubebyggede), skovejendomme eller gartnerier mv., vil først blive vurderet ved vurderingsterminen den 1. marts 2021. Der henvises til EVL § 83. Dette gælder uanset, hvilken kategori en ejendom vil blive henført til efter EVL § 3. Frem mod vurderingen af landbrugsejendomme og skovejendomme vil de kriterier, som lægges til grund for kategoriseringen af disse ejendomme, blive nærmere udfoldet. Dog er overgangsbestemmelserne for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme uddybende beskrevet i afsnit H.A.2.2.7.

Afsnittet om kategorisering af ejendomme vil derfor for så vidt angår afsnit H.A.2.2.3, H.A.2.2.4 og H.A.2.2.5 om landbrugs- og skovejendomme samt erhvervsejendomme, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af de øvrige kategorier, alene indeholde en meget overordnet beskrivelse af disse kategorier.