Indhold

Dette afsnit omhandler de overordnede regler om vurderinger, herunder vurderingsterminen, omvurderinger og vurderingsnormen, der gælder, når Vurderingsstyrelsen skal vurdere fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Almindelig vurdering, vurderingstermin og omvurdering (H.A.3.1)
  • Vurderingsnormen mv. (H.A.3.2)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (H.A.3.3).

Regel

De overordnede regler om vurderinger, herunder vurderingsterminen, omvurderinger og vurderingsnormen findes i EVL kapitel 2, §§ 5 - 8 og kapitel 4, § 15.