Indhold

Dette afsnit omhandler ansættelse af grundværdien for ejerboliger.

EVL fastlægger ikke i detaljer, hvilke værktøjer og metoder der skal anvendes ved ansættelse af grundværdien for ejerboliger. For ejerlejligheder i etageboligbebyggelse begrænses udgangspunktet om metodefrihed dog med EVL § 19 a, der indeholder en justeret vurderingsnorm.

Værktøjer og metoder kan blive videreudviklet til senere vurderinger, og Vurderingsstyrelsen kan derfor ved senere vurderinger også inddrage andre elementer i modelberegningerne.  

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ansættelse af grundværdi for ejerboliger (H.A.5.2.1)
  • Ansættelse af grundværdi for parcel- og rækkehuse (H.A.5.2.2)
  • Ansættelse af grundværdi for ejerlejligheder og sommerhusejerlejligheder (H.A.5.2.3)
  • Ansættelse af grundværdi for sommerhuse og andre fritidshuse (H.A.5.2.4).