Indhold

Afsnittet omhandler ansættelse af grundværdi for ejerlejligheder og sommerhusejerlejligheder.

Dette afsnit indeholder:

  • Grundværdiansættelse for ejerlejligheder og sommerhusejerlejligheder (H.A.5.2.3.1)
  • Grundværdiansættelse for rækkehuse på moderejendommen (H.A.5.2.3.2).

Det fremgår af EVL § 21, stk. 1, at der for ejerlejligheder ansættes en grundværdi for moderejendommens grundareal, jf. dog § 19 a. EVL § 19 a udgør derfor udgangspunktet for grundværdiansættelsen af ejerlejligheder.