Indhold

Afsnittet omhandler grundværdiansættelse for ejerlejligheder og sommerhusejerligheder.

Dette afsnit indeholder:

  • Grundværdiansættelsen for ejerlejligheder i etageboligbebyggelse (H.A.5.2.3.1.1)
  • Grundværdiansættelsen for en moderejendoms grundareal (H.A.5.2.3.1.2).