Indhold

Dette afsnit omhandler ansættelse af grundværdi for sommerhuse og andre fritidshuse.

Modelberegningen for grundværdiansættelse for sommerhuse og andre fritidshuse fastsættes efter de samme overordnede principper som for parcel- og rækkehuse. Der henvises til afsnit H.A.5.2.2 om ansættelse af grundværdi for parcel- og rækkehuse.

Grundværdien for sommerhuse og andre fritidshuse ansættes således på baggrund af grundværdikurven, som særskilt beregnes for sommerhuse. Grundværdikurven er en statistisk model, der fastlægger værdien af grunden ud fra det lokale prisniveau for ejendomme. Det lokale ejendomsprisniveau findes ved at omregne de lokale handelspriser, så de er ensartede, ved hjælp af vurderingsmodellen for ejendomsværdier.

Modellen beskriver forholdet mellem ejendomsværdien og grundværdien, og grundværdikurven baserer sig - i modsætning til grundværdikurven for parcel- og rækkehuse - på oplysninger om grundsalg, mæglervurderinger og nedrivningssalg for sommerhusgrunde.

Modelberegningerne er tekniske hjælpemidler i vurderingsarbejdet og er ikke vurderinger i sig selv. De elementer der indgår i modelberegningerne, er ikke selvstændige ansættelser, som kan påklages. Det samme gælder selve modelberegningen. Det er alene den endelige vurdering, der vil kunne påklages.

Som nævnt i afsnit H.A.5.2.1 kan alle ejendomme ikke undergå en fuldstændig automatiseret vurderingsproces, og værdiansættelsen vil i visse tilfælde blive suppleret med en manuel behandling.