Indhold

Dette afsnit omhandler fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, de er omfattet af LL § 16, stk. 9 eller § 16 A, stk. 5

Reglerne i EVL § 35, stk. 1 og 2, gælder også for ejendomme, som er omfattet af LL § 16, stk. 9, eller LL § 16 A, stk. 5. Det fremgår af EVL § 35, stk. 3.

LL § 16, stk. 9, angår regler om beskatning af værdien af bolig, som stilles til rådighed som led i ansættelsesforhold, hvor den ansatte er direktør eller en anden medarbejder har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

LL § 16 A, stk. 5, angår udbytteudlodning til en hovedaktionær i form af bl.a. sommerbolig eller helårsbolig til rådighed.