Indhold

Dette afsnit omhandler kantstensbesigtigelser.

Efter EVL § 61, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] uden forudgående underretning af ejeren foretage udvendige besigtigelser af ejendomme fra offentligt tilgængelige steder uden for den pågældende ejendom, når dette efter told- og skatteforvaltningsmyndighedens [Vurderingsstyrelsens] skøn er nødvendigt for vurderingen af den pågældende ejendom eller af andre ejendomme.

Bestemmelsen giver Vurderingsstyrelsen mulighed for at foretage en såkaldt "kantstensbesigtigelse" i forbindelse med vurderingen af enkeltejendomme. Ved "kantstensbesigtigelse" skal forstås en besigtigelse, der foretages fra et offentligt tilgængeligt sted uden for den ejendom, der besigtiges. Ejeren vil efterfølgende blive underrettet om, at kantstensbesigtigelse har fundet sted. Pligten til at underrette om den behandling af personoplysninger, som kantstenbesigtigelsen vil medføre, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 14.  

Efter EVL § 61, stk. 2, kan told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] bemyndige ejendomsmæglere, landinspektører og andre med den nødvendige faglige baggrund til at foretage kantstensbesigtigelse som nævnt i EVL § 61, stk. 1.