Indhold

Dette afsnit omhandler samkøring af oplysninger.

Efter EVL § 55, stk. 2, 1. pkt., kan Vurderingsstyrelsen samkøre egne registeroplysninger med oplysninger i andre offentlige registre eller alene samkøre oplysninger fra andre offentlige registre, når dette er nødvendigt for vurderingsarbejdet.

Samkøringer af registre - uanset om Vurderingsstyrelsens egne registre indgår - kan resultere i fremkomsten af nye registre.

Vurderingsstyrelsen kan endvidere efter EVL § 55, stk. 2, 2. pkt., til brug for vurderingsarbejdet i kontroløjemed - uden samtykke fra køberen og sælgeren af en ejendom og øvrige registrerede - samkøre oplysninger indberettet efter EVL § 54 om, hvorvidt en handel er en fri handel mellem en uafhængig køber og uafhængig sælger, med oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) og i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Da grundlaget for vurdering af ejerboliger efter EVL er konstaterede handelspriser i fri handel, er det nødvendigt for Vurderingsstyrelsen at kunne bedømme og kontrollere, om en handel er en fri handel mellem en uafhængig køber og en uafhængig sælger, eller om der er tale om en handel mellem interesseforbundne parter.

Kontrollen omfatter samkøring med henblik på at afklare, om der består en familiemæssig, erhvervsmæssig eller anden relation af betydning mellem køber og sælger. Denne samkøring i kontroløjemed skal ske inden for databeskyttelsesforordningens- og databeskyttelseslovens rammer.