Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne om straf ved afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til Vurderingsstyrelsens brug for vurdering af en ejendom samt straf ved undladelse af at afgive oplysninger. Det omhandler desuden Vurderingsstyrelsens bemyndigelse til at afgøre mindre straffesager med bødeforelæg samt strafferetlig sanktionering af juridiske personer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger (H.A.11.1)
  • Undladelse af at afgive oplysninger (H.A.11.2)
  • Bødeforlæg (H.A.11.3)
  • Juridiske personer (H.A.11.4)

Regel

Straffebestemmelserne findes i EVLs kapitel 14, §§ 79 og 80.

Se generelt afsnit A.C. om kontrol og straf og underafsnit A.C.2.1.1.1. med overskriften "Generelt om oplysningspligter efter opfordring".