åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov (EVL), der indeholder nye regler om ejendomsvurdering.

Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (VUL) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af VUL gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget. I en overgangsperiode er der blevet foretaget vurderinger efter overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88.

Ejendomsvurderingsloven er efterfølgende blevet ændret med flere ændringslove, og disse er samlet i følgende lovbekendtgørelse:

Efter udstedelsen af lovbekendtgørelsen er ejendomsvurderingsloven efterfølgende blevet ændret med følgende ændringslove:

Ejendomsvurderingsloven administreres af Vurderingsstyrelsen.

Se også

Se også