Dette afsnit beskriver reglerne for udbetaling og bortfald af kompensation i tilbagebetalingsordningen, som findes i EVL §§ 74-78.

Afsnittet indeholder:

  • Kompensationsbeløbet
  • Udbetaling af kompensation til den, der hæfter for skatterne på tidspunktet for beregning af kompensationstilbuddet
  • Tidspunkt for udbetaling af kompensation
  • Tilbagekaldelse af tilbud om kompensation og udbetalt kompensation.