Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. Årsultimo 2020, herunder indkomståret 2021 (løbende indberetning) mv.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2020 og den løbende indberetning i 2021.

Der oprettes i 2020 et ny individ 2238 til IFPA. Det nye individ bruges ved indberetning om provisioner mv. der videregives til kunder.

Der er ingen ændringer i individstrukturerne til de øvrige systemer i forhold til indkomståret 2019.

 

Årsbrev 2020 er opdelt således:

Afsnit

Overskrift

Afsnit A:

Generel information

 

Afsnit B:

Ændringer til "Årsultimo 2020" (indkomståret 2020/indberetningen 2021), herunder løbende indberetning vedrørende indkomståret 2021.

  • Tværgående emner
  • Renteindberetning
  • Værdipapirer

 

Afsnit C:

Kendte ændringer vedrørende "Årsultimo 2021" og senere år

 

 

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer (Værdipapirsystemer).
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer - pt. abonneres ikke på disse lister.
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.