2020 IFPA

Der er ingen ændringer i strukturerne i individ 2235 og 2237 i forhold til indkomståret 2019.

Der er oprettet en nyt individ 2238 i IFPA. Individ 2238 anvendes ved indberetning om provisioner mv. der videregives til kunder.

Som følge af det nye individ 2238 i IFPA er der sket ændringer til fejlliste individ 4821.

Individ 0001 - start

Individ 2235 - udlodning/udbytte og beholdning fra/i aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 2237 - køb/salg af aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 2238 - Provisioner

Individ 9998 - slut

Individ 4821 - fejlliste individ 2235, 2237 og 2238
Manuelle indberetningsblanketter -
03.038: Udlodning, geninvestering, beholdning
03.037: Køb/salg - Professionel

Blanket 03.038 og 03.037 skal rekvireres hos center for eKapital. Skiv en mail til ekapital@sktst.dk.