Dato for udgivelse
07 Jul 2020 13:40
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-0760868
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ophævelse af tariferingsforordning, nye tariferingsforordninger og ændring af forklarende bemærkninger


EU Domstolen fastslog i sin dom i sag C-182/19, at gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 er ugyldig. Kommissionen har derfor vedtaget gennemførelsesforordning 2020/868 om ophævelse af denne forordning, der drejede sig om tariferingen af to varer (en vare i form af et varmeplaster og en anden i form af et varmebælte til smertelindring — begge tariferet i forordningen under KN-kode 3824 90 96 som andre kemiske produkter eller præparater.

Forordningen er offentliggjort i EU-tidende L 201 af 25. juni 2020 og trådte i kraft den 26. juni 2020.

 

Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  • Forordning 2020/956 vedrører en kubisk vare (køler) fremstillet af en aluminiumslegering. Varen er udstyret med køleribber og to røråbninger til indløb og udløb af kølervæske. Varen skal tariferes under KN-kode 8708 91 35.

  • Forordning 2020/957 vedrører en såkaldt køleplade af aluminium i form af en cirkulær plade med en diameter på ca. 50 mm, hvorpå der er fastgjort kølepinde med en højde på ca. 30, 40 eller 50 mm. Varen skal tariferes under KN-kode 7616 99 90.

  • Forordning 2020/958 vedrører en såkaldt præsentationsæske af pap til fremvisningsformål, der skal tariferes under KN-kode 4819 50 00.

 Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 211 af 3. juli 2020 og træder i kraft 23. juli 2020.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser og ændringer i forklarende bemærkninger til KN:

  • Til KN-kode 2403 99 90 omkring tarifering af ekspanderet tobak. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 211 af 25. juni 2020.

  • Til position 9505 vedrørende gennemsigtige balloner af plast kombineret/pyntet med batteridrevne LED-guirlander. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 221 af 6. juli 2020.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen (dog ikke ophævelse af tariferingsforordningen) eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret