Reglerne om fjernsalg blev indført i forbindelse med indførelsen af det indre marked i 1993.

Om reglerne og praksis før 1. juli 2021, se Den juridiske vejledning 2021-1.

Om reglerne fra 1. juli 2021, se D.A.6.1.6.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.182.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter de dagældende regler ikke havde leveringssted i Danmark, når de blev udleveret fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviste til tre fragtmænd.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ikke ville blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i momslovens §14b, stk. 1.

Det blev bekræftet af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.◄