En afgiftspligtig person, som vælger at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal elektronisk anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for EU til Skatteforvaltningen. Se ML § 66 b, stk. 2, og artikel 360 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Ikke-EU-ordningen gælder fra den første dag i kalenderkvartalet efter, at anmeldelsen i henhold til ML § 66 b, stk. 2, er afgivet. Hvis en afgiftspligtig person for første gang leverer ydelser, der kan omfattes af ordningen, før anmeldelse er givet, gælder ordningen imidlertid fra den første levering, på betingelse af at anmeldelsen af påbegyndt virksomhed sker, senest den tiende dag i måneden efter at den første levering er foretaget. Se ML § 66 b, stk. 3, og artikel 57d i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En afgiftspligtig person, der foretager fjernsalg af varer inden for EU eller formidler levering af varer i henhold til § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af de leverede varer påbegyndes og afsluttes i det samme medlemsland, eller en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet, og som leverer ydelser til en ikkeafgiftspligtig person, og som vælger at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal til Skatteforvaltningen elektronisk anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for ordningen. Se ML § 66 e, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369c i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

EU-ordningen gælder fra den første dag i kalenderkvartalet efter, at anmeldelsen i henhold til stk. 1 er afgivet. Hvis en afgiftspligtig person for første gang leverer varer eller ydelser, der kan omfattes af ordningen, før anmeldelse er givet, gælder ordningen imidlertid fra den første levering, forudsat at anmeldelse af påbegyndt virksomhed sker, senest den tiende dag i måneden efter at den første leverance er foretaget. Se ML § 66 e, stk. 2, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 57d, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En afgiftspligtig person eller en formidler, der handler på vedkommendes vegne, som vil anvende importordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for ordningen til Skatteforvaltningen. Anmeldelsen og afgivelse af oplysninger skal ske elektronisk. Se ML 66 n, stk. 2, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369o i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Importordningen finder anvendelse fra den dag, hvor den afgiftspligtige person og den eventuelt udpegede formidler er blevet tildelt momsregistreringsnummer til ordningen. Se ML 66 n, stk. 3, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 57d, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også

Se også afsnit D.A.16.3.1.4 om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen.