En afgiftspligtig person eller en formidler, der handler på dennes vegne, indsender sin endelige momsangivelse og eventuelle sene indsendelse af tidligere angivelser samt tilhørende betalinger til det medlemsland, der var identifikationsmedlemsstat på tidspunktet for ophøret, udelukkelsen eller ændringen, hvis:

a) vedkommende ophører med at anvende en af særordningerne

b) vedkommende er udelukket fra en af særordningerne

c) vedkommende ændrer identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 57f.

Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Alle korrektioner af den endelige momsangivelse og tidligere momsangivelser, der opstår efter indsendelsen af den endelige angivelsesperiode, afvikles direkte med skattemyndighederne i det pågældende forbrugsmedlemsland. Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En formidler indsender for alle afgiftspligtige personer, på hvis vegne vedkommende handler, de endelige momsangivelser og eventuelle sene indsendelser af tidligere angivelser og de tilhørende betalinger til det medlemsland, der var identifikationsmedlemsland på tidspunktet for sletning eller ændring, hvis:

a) vedkommende slettes fra identifikationsregistret

b) vedkommende ændrer identifikationsmedlemsstat i overensstemmelse med artikel 57f, stk. 2.

Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Alle korrektioner af den endelige momsangivelse og tidligere momsangivelser, der opstår efter indsendelsen af den endelige angivelse, afvikles direkte med skattemyndighederne i det pågældende forbrugsmedlemsland. Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også

  • Afsnit D.A.16.3.5.5 om ændringer og særligt omtalen af skifte af identifikationsmedlemsland i EU-ordningen.
  • Afsnit D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse
  • Afsnit D.A.16.3.5.7 om frivillig afmeldelse.