Dato for udgivelse
24 Jul 2020 09:53
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-5998660
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse samt indførsel af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 23. juli 2020 indført en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas (toldtariffens pos. 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 og 7007 19 80 85) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2020/1080.

Forordningen træder i kraft den 24. juli 2020.

 

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 23. juli 2020 indført en endelig udligningstold på importen af solcelleglas (toldtariffens pos. 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 og 7007 19 80 85) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) 2020/1081.

Forordningen træder i kraft den 24. juli 2020.