Dato for udgivelse
04 Aug 2020 13:04
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler, uanset om varen er angivet med oprindelse i Sri Lanka, som følge af Domstolens dom i sag C-251/18, Trace Sport SAS.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1140 offentliggjort i EU-tidende L 248 af 31. juli 2020 genindført en endelig antidumpingtold på importen af cykler (Toldtariffens pos. 8712 00 30 10 og 8712 00 70 91), uanset om varen er angivet med oprindelse i Sri Lanka (LK), som følge af Domstolens dom i sag C-251/18, Trace Sport SAS.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1997 af 29. november 2019.

For så vidt angår genindførelse af endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2020/1140.

Forordningen trådte i kraft den 1. august 2020.