Dato for offentliggørelse
05 Oct 2022 15:32
Serienummer
S nr. 44
Resumé

Teknisk vejledning til oprettelse og brug af eKapitals FTPs Gateway ved indberetning af oplysninger på disse områder:

 • Aktiebeholdning (BHOL)
 • Aktiekøb og -salg (AKSA)
 • Aktieudbytter personer/selskab (UDBY)
 • Anparter (ANPA)
 • A-kassebidrag og faglige kontingenter (AKFA)
 • Finansielle kontrakter (FINK)
 • Investeringsforeninger (IFPA)
 • Kontroloplysning fra kommuner (KTR)
 • Obligationer (OBLG og IRTE)
 • Pensionsordning (privat og arbejdsgiver) (CPS)
 • Diskvalificerende udbetalinger og pensionsstatistik (CPS)
 • Pensionsrettigheder til efterlønsbevis (PERE)
 • Provisioner (IFPA)
 • Investorfradrag (AKSA)

Indlån, Udlån, Pantebreve, Prioritetslån og Pensiondiverse, samt FATCA og CRS skal indberettes via FTPs Gateway som beskrevet i Teknisk vejledning Rente.

Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af indberetningen. Nogle afsnit forudsætter særlig teknisk indsigt.

Denne vejledning suppleres af en indberetningsvejledning for hvert område.

Hvad er nyt?

►Afsnit 6.3 Svarfiler i out-mappen slettes automatisk efter 30 dage.◄

ISBN-nummer
978-87-417-0960-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen