For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.