Her kan du få vejledning til at indberette oplysninger om provisioner mv., der videregives til kunder.

Du finder følgende oplysninger under Årsbrevet for det pågældende år:

Se driftslog for værdipapirer

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.