Dato for udgivelse
14 Sep 2020 12:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 May 2020 14:13
SKM-nummer
SKM2020.379.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
6-1109/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, renteindberetning
Resumé

Indkøbsforeningen var tiltalt for ved grov uagtsomhed at have undladt senest den 22. januar 2018 at indberette årlige renteoplysninger for 2017, selvom indkøbsforeningen var tilmeldt som indberetningspligtig virksomhed.

Indkøbsforeningen udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt indkomstforeningen skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. § 9A, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, jf. § 18

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3

Den juridiske vejledning afsnit A.B.1.2.3.5

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens 897, stk. 1.

Anklageskrift er modtaget den 22. januar 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. 9A, stk. 1, jf. 14, stk. 2, jf. jf. 18,
ved at T, cvr. nr. …11, Y1-adresse, ved grov uagtsomhed, undlod senest den 22. januar 2018 at indberette årlige renteoplysninger for 2017, selvom indkøbsforeningen var tilmeldt som indberetningspligtig virksomhed.

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at vedgå den rejste tiltale.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale, jf. retsplejelovens 897, stk. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr. jf. skattekontrollovens 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. 9A, stk. 1, jf. 14, stk. 2, jf. jf. 18.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 5.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.