Dato for udgivelse
06 Oct 2020 10:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
 
24.09.2020        
8544 70 00 00 Udgår og erstattes af:    
8544 70 00   - Kabler af optiske fibre:    
  10 - - Singlemode optiske fiberkabler, bestående af en eller flere individuelt overtrukne fibre, med beskyttelseskappe, også samlet med elektriske ledere; med undtagelse af kabler, hvori alle optiske fibre er forsynet med operationelle forbindelsesdele i en eller begge ender, og plastisolerede kabler til undersøisk brug indeholdende en kobber- eller aluminiumleder, hvori fibrene er indeholdt i (et) metalmodul(er) 0  
  90 - - Andre varer 0  
       
30.09.2020      
3905 30 00 91 Ændret til:    
3905 30 00   - - Andre varer:    
    - - - I form af homo-polymer harpiks med en viskositet (målt i 4 % vandig opløsning ved 20 °C) på mindst 3 mPa, men ikke over 61 mPa og en hydrolysegrad på mindst 80,0 mol%, men ikke over 99,9 mol%, begge målt i henhold til ISO 15023-2:    
  91 - - - - andre end til med henblik på fremstilling af tørblandingsklæbemidler, der fremstilles og sælges i pulverform til kartonindustrien 6,5%  
  92 - - - - Andre varer 6,5%  
         
03.10.2020        
6307 90 98 10    Udgår og erstattes af:    
6307 90 98   - - - - Andre varer:    
    - - - - - Af fiberdug:    
    - - - - - - Beskyttelsesmasker:    
6307 90 98 11 - - - - - - - FFP2- og FFP3-beskyttelsesmasker med filtrerende apparatdel i overensstemmelse med EN149 samt andre masker, som filtrerer mindst 94% af 0,3 mikrometer-partikler 6,3%  
    - - - - - - - I andre tilfælde:    
6307 90 98 13 - - - - - - - - FFP1-beskyttelsesmasker med filtrerende apparatdel i overensstemmelse med EN149 samt andre masker, som filtrerer mindst 80% af 0,3 mikrometer-partikler 6,3%  
    - - - - - - - - I andre tilfælde:    
6307 90 98 15 - - - - - - - - - Operationsmasker i overensstemmelse med EN14683 samt andre masker, som filtrerer mindst 95% af 3,0 mikrometer-partikler 6,3%  
  17 - - - - - - - - - I andre tilfælde 6,3%  
  19 - - - - - - I andre tilfælde 6,3%  

 

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2021 som forventes udsendt ultimo december 2020.