Når du indberetter løn for en medarbejder, kan du få et periodeadvis. Et periodeadvis er ofte en fejl i din indberetning, som kan få betydning for medarbejderens årsopgørelse eller udbetaling af offentlige ydelser.

Du kan kun gennemgå dine periodeadviser i eIndkomst via TastSelv Erhverv - også selvom du normalt indberetter via eget lønsystem.

Log på og gennemgå periodeadviser

Når du indberetter til eIndkomst, kontrollerer systemet din indberetning. I nogle tilfælde viser kontrollen en mulig fejl, der kaldes for et periodeadvis.

Oftest er periodeadviset en fejl i din indberetning, der påvirker din medarbejders økonomi. Du skal derfor hurtigst muligt gennemgå og rette dit periodeadvis.

Sådan får du besked

Hvis du registrerer din mailadresse i TastSelv Erhverv, får du løbende tilsendt mailpåmindelser, når det er tid til at indberette, og når der er et periodeadvis til din indberetning. Du kan kun gennemgå periodeadviserne i eIndkomst via TastSelv Erhverv - også selvom du normalt indberetter via eget lønsystem. Se hvordan under Sådan gennemgår du periodeadviser i eIndkomst.

Hvis et lønbureau eller en revisor indberetter for dig, skal du give lønbureau/revisor besked om periodeadviserne. Læs mere på denne side under Hvis andre indberetter for dig.

Sådan registrerer du din mailadresse i TastSelv Erhverv


1.    Log på TastSelv Erhverv
2.    Vælg Profil- og kontaktoplysninger
3.    Vælg Kontakt- og tilmeldingsoplysninger
4.    Vælg Se og ret dine generelle kontaktoplysninger
5.    Skriv dit navn og din mailadresse
6.    Tryk på Gem


Du har nu tilmeldt dig mails med påmindelser i eIndkomst. Du kan altid rette din mailadresse eller afmelde vores servicemails.

Sådan retter du

Du bør som udgangspunkt rette periodeadviset i samme system, som du indberettede. Det vil sige, at du bør rette i eget lønssystem, hvis du indberettede via eget lønsystem. Hvis du indberettede via eIndkomst, bør du rette i eIndkomst.

Enkelte periodeadviser skal dog rettes i eIndkomst. Der er feltnumre til eIndkomst i rettevejledningen til periodeadviset.

Du finder rettevejledningen til hvert periodeadvis i eIndkomst og på denne side under Rettevejledninger til periodeadviser.

Der kan være enkelte situationer, hvor du ikke skal rette periodeadviset. Disse situationer står beskrevet i rettevejledningen.

Vi sender kun besked til dig, som er indberetningspligtig. Det vil sige, at du har ansvaret for, at alle periodeadviser bliver gennemgået og eventuelt rettet af lønbureauet eller revisoren.

Hvis du har et lønbureau eller en revisor til at indberette for dig, skal du derfor sørge for disse 2 ting:

1. Giv lønbureau/revisor besked om periodeadviser

Du skal give dit lønbureau eller din revisor besked om alle periodeadviser. Det er dog stadig dit ansvar at sikre, at lønbureauet eller revisoren gennemgår periodeadviserne og retter eventuelle fejl i indberetningen.

2. Tjek for fejl i de oplysninger, du sender til lønbureau/revisor

Du bør tjekke, om du sender de korrekte oplysninger til lønbureauet eller revisoren. Hvis du fx sender et forkert beløb for am-bidrag, vil du få det samme periodeadvis hver måned, og din medarbejder vil skulle betale restskat.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine oplysninger er korrekte, kan du finde periodeadviset i eIndkomst. Læs hvordan her på siden under Sådan gennemgår du periodeadviser i eIndkomst.

Du finder en oversigt med virksomhedens periodeadvis(er) i eIndkomst via TastSelv Erhverv. Du kan desværre ikke se periodeadviser i eget lønsystem.

Vi anbefaler, at du fremadrettet retter periodeadviset i det samme system, som du indberettede.

Overordnet guide til, hvordan du gennemgår og retter periodeadviser

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte -> Indberet til eIndkomst eller LetLøn -> Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn -> Periodeadvis
 3. I næste billede kan du se alle periodeadvíser med en kort beskrivelse af fejlen. Klik på det enkelte periodeadvis.
 4. I næste billede kan du se en liste med de medarbejdere, hvor der er fejl i indberetningen.
 5. Klik på Print øverst i billedet for at gemme eller printe medarbejderlisten.
 6. Gentag punkt 3-5, indtil du har gemt eller printet en medarbejderliste for alle periodeadviser.
 7. Ret periodeadviserne i eget lønsystem eller eIndkomst. Du finder rettevejledninger på denne side under Rettevejledninger til periodeadviser.

Du har nu gennemgået og rettet alle periodeadviser.

Detaljeret guide til, hvordan du gennemgår og retter periodeadviser

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn 
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn
 5. Vælg Periodeadvis (det 9. punkt på siden)
 6. I næste billede Periodeadvis - oversigt kan du se de nyeste periodeadviser med disse oplysninger:
  • År: Det årstal, hvor periodeadviset er dannet.
  • Antal: Antal periodeadvis i din indberetning.
  • Advis-id: Kode for periodeadviset.
  • Advis-tekst: En kort beskrivelse af fejlen.
 7. Klik på det enkelte periodeadvis.
 8. I næste billede Periodeadvis - detail kan du se en liste over de medarbejdere, hvor der er fejl i indberetningen. Du får vist disse detaljer:
  • Cpr-nummer: Cpr-nummer på hver enkelt medarbejder.
  • Indberetnings-ID
  • Måned: Den måned, hvor periodeadviset er dannet.
  • Dannelsesdato: Den dato, hvor periodeadviset blev dannet.
  • Feltnumre i eIndkomst
  • Beløb
 9. Klik på Print i den øverste menu for at hente medarbejderlisten.
 10. Gem eller print medarbejderlisten
 11. Gentag punkt 7-11, indtil du har gemt eller printet medarbejderlisten til samtlige periodeadviser.
 12. Ret periodeadviserne i eIndkomst eller eget lønsystem. Du kan få hjælp i rettevejledningerne, som du finder under Rettevejledninger til periodeadviser på denne side.

Du har nu gennemgået og rettet alle periodeadviser.

Sådan får du vist periodeadviser per måned

Du vil altid få vist de nyeste periodeadviser. Hvis du får for mange resultater, kan du i stedet få vist periodeadviser per måned:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn i venstremenuen
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn
 5. Vælg Periodeadvis (det 9. punkt på siden)
 6. I næste billede Periodeadvis - oversigt skal du vælge Alle under Dannelsesdato for advis
 7. Vælg Indkomstår
 8. Vælg Afregningsmåned

Du kan nu se periodeadviserne for den valgte måned. Forsæt nu med at gennemgå periodeadviserne fra punkt 6 i Detaljeret guide til, hvordan du gennemgår og retter periodeadviser herover.

Du kan herunder finde rettevejledningen til alle periodeadviser. Du bør som udgangspunkt rette periodeadviset i samme system, som du indberettede. Enkelte periodeadviser skal dog rettes i eIndkomst. Det står i rettevejledningen, hvis du skal rette i eIndkomst.

Am-bidrag

Du har indberettet et am-bidrag, der ikke udgør 8 % af am-indkomsten. Am-indkomst er løn, bestyrelseshonorar, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse samt personalegoder, der er en A-indkomst.  

Am-bidraget udgør normalt 8 % af am-indkomsten. 

Sådan retter du  

Hvis der er sket en fejl, bør du så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet differencen, så am-bidraget er 8 % af am-indkomsten (felt 16). 

Her skal du ikke rette 

 • Hvis medarbejderens lønseddel stemmer overens med oplysningerne i eIndkomst (felt 13). Tjek, om du har trukket medarbejderen for mere eller mindre end 8 % i am-bidrag. 
 • Hvis din medarbejder er gået ned i løn i dette indkomstår og dermed skal tilbagebetale et bruttobeløb til virksomheden. 
 • Hvis du har indberettet personalegoder som den eneste form for løn. 

I disse tilfælde har du indberettet korrekt, og du kan se bort fra periodeadviset.

A-skat

Medarbejderen eller borgerens samlede A-skat er højere end den samlede A-indkomst. 

A-skatten bør være mindre end den samlede A-indkomst.  

Sådan retter du 

Hvis der er sket en fejl, bør du så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. Du retter på én af disse 2 måder: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet medarbejderens manglende A-indkomst og løntimer (felt 13 og felt 200) eller indberet borgerens manglende A-indkomst (felt 14)  
 3. Nedsæt beløbet for A-skatten (felt 15) 

Forskerordning

Du har indberettet løn som A-indkomst uden am-bidrag for en medarbejder, der er registreret under forskerordningen. 

Du skal altid indberette løn under forskerordningen med am-bidrag. Husk at sikre dig, at lønnen bliver indberettet med am-bidrag fremover. 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter.

Du skal dog ikke rette, hvis medarbejderens lønseddel stemmer overens med oplysningerne i eIndkomst (felt 13). Tjek, om du har trukket medarbejderen for mere eller mindre end 8 % i am-bidrag. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Slet lønnen i felt 14 (A-indkomst uden am-bidrag) 
 3. Indberet lønnen i felt 13 (A-indkomst med am-bidrag) 

Du har indberettet løn for en medarbejder, der ikke står registreret under forskerordningen. 

Medarbejderen kan kun få udbetalt løn under forskerordningen for de lønperioder, som står i tilladelsen. 

Typisk skyldes den manglende registrering en af disse tre ting: tilladelsen er ikke godkendt endnu, tilladelsen er udløbet eller arbejdspladsen har skiftet cvr- eller se-nummer. 

Sådan retter du 

Hvis forskerordningen er udløbet og ikke kan fornyes igen, skal du rette medarbejderens indkomsttype fremadrettet. Selvom du ved en fejl tidligere har indberettet med indkomsttype 08, vil dette automatisk blive korrigeret på årsopgørelsen. Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Ret indkomsttypen til "00 Alm. løn og sygedagpenge" 

Her skal du ikke rette 

 • Hvis du har ansøgt om at få medarbejderen registreret under forskerordningen og venter på svar. 

I dette tilfælde har du indberettet korrekt, og du kan se bort fra periodeadviset. 

Læs mere om forskerordningen 

Du kan læse mere om, hvordan du bl.a. fornyer tilladelsen til forskerordningen og ændrer perioden for forskerordningen.   

Jubilæumsgratiale eller fratrædelsesgodtgørelse

Du har indberettet et jubilæumsgratiale eller en fratrædelsesgodtgørelse, hvor medarbejderen også har fået en gave samt fået indsat et beløb på en pensionsordning, der er administreret af arbejdsgiver. 

Beløbene for gaver og pension er delbeløb af det samlede beløb og må derfor aldrig være større end det samlede beløb. 

Du har derfor begået én af disse 2 fejl: 

 • Indberettet et for lavt beløb for jubilæumsgratialet eller fratrædelsesgodtgørelsen. 
 • Indberettet et for højt beløb for gaven og/eller pensionen. 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. ,

Hvis du har indberettet for lavt beløb for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Skriv det manglende bruttobeløb for jubilæumsgratialet eller fratrædelsesgodtgørelsen (felt 69). 

Hvis du har indberettet for højt beløb for gave og/eller pension: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Fratræk beløbet, der er indberettet for meget til en arbejdsgiver-administreret pensionsordning (felt 70). 
 3. Fratræk beløbet, der er indberettet for meget til gaven, fx vin, chokolade eller smykker (felt 71).

Læs mere om beskatning af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse


Du har indberettet, at medarbejderen har fået en fratrædelsesgodtgørelse som et "vederlag for afløsning af pensionstilsagn", det vil sige som erstatning for pensionsordning i virksomheden. 

Du mangler at indberette beløbet.   

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet beløbet for fratrædelsesgodtgørelsen (felt 69) 
 3. Oplys indtægtsart "45 - Vederlag for afløsning af pensionstilsagn" 
 4. Indberet beløbet for vederlaget for afløsning af pensionstilsagn (felt 70)

Løn og andre indtægter

Du har indberettet, at medarbejderen har fået en indtægt, men du har ikke indberettet beløbet.  

Du skal altid indberette beløbet sammen med indtægtsarten. 

Sådan retter du  

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Slet din indberetning for medarbejderen 
 3. Indberet indtægtsarten (felt 68) 
 4. Indberet det manglende beløb (felt 13) 
 5. Indberet eventuel manglende A-skat (felt 15) og am-bidrag (felt 16) 

 

Læs mere om indberetning af forskellige slags indtægter (indtægtsarter)  

 

Du har indberettet, at medarbejderen har fået aktieløn i form af købe- og tegningsretter til aktier efter ligningslovens § 16.  

Du mangler at indberette værdien af aktielønnen.

Sådan retter du  

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter.  

Kendt værdi af aktieløn 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet værdien som am-bidragspligtig B-indkomst (felt 36) 
 3. Vælg indtægtsarten 50 

Ukendt værdi af aktieløn 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Sæt et kryds i felt 40 (naturalieydelser) 
 3. Vælg indtægtsarten 50 i feltet "Indtægtsart" (kode-68) 

 

Du har indberettet, at medarbejderen har fået aktieløn i form af købe- og tegningsretter efter ligningslovens § 28.  

Du mangler at indberette værdien af aktielønnen.  

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet værdien som am-bidragspligtig B-indkomst (felt 36) 
 3. Vælg indtægtsarten 51

 

Du har indberettet, at borgeren skal tilbagebetale bidrag til efterløn og flexydelse. 

Du har lavet en af disse 2 fejl: 

 • Du mangler at indberette beløbet (felt 70 eller felt 71). 
 • Du har indberettet et forkert beløb (felt 70 eller felt 71), da borgerens tilbagebetalte bidrag skal være lig med beløbet for borgerens A-indkomst uden am-bidrag (summen af felt 70 og felt 71 skal være lig med beløbet i felt 14). 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

Hvis du mangler at indberette beløbet 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet det manglende beløb for indbetalinger før 2002 (felt 70) 
 3. Indberet det manglende beløb for indbetalinger fra og med 2002 (felt 71)  

Hvis du har indberettet et forkert beløb 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet differencen mellem bidraget og A-indkomsten uden am-bidrag for indbetalinger før 2002 (felt 70) 
 3. Indberet differencen mellem bidraget og A-indkomsten uden am-bidrag for indbetalinger fra og med 2002 (felt 71) 

Når du indberetter differencen, skal du enten indberette et positivt beløb eller et negativt beløb, så summen af bidrag er lig med A-indkomst uden am-bidrag. 

Du mangler at indberette beløbet for et af disse 2 ydelser: 

 • barselsdagpenge 
 • kursusbeløb eller en kørselsgodtgørelse fra A-kassen  

Sådan retter du ved barselsdagpenge

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

Hvis beløbet er udbetalt som A-indkomst: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Vælg indkomsttype "07 Sygedagpenge - udbetalt af det offentlige" 
 3. Indberet beløbet som am-bidragsfri A-indkomst (felt 14) 
 4. Oplys indtægtsarten "78 - barselsdagpenge" 
 5. Indberet tilbageholdt A-skat (felt 15) 

Hvis beløbet er udbetalt som B-indkomst: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Vælg indkomsttype "07 Sygedagpenge - udbetalt af det offentlige" 
 3. Indberet beløbet som am-bidragsfri B-indkomst (felt 38) 
 4. Oplys indtægtsarten "78 - barselsdagpenge" 

Sådan retter du ved kursusbeløb eller kørselsgodtgørelse fra A-kassen

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter.  

Hvis beløbet er udbetalt som A-indkomst: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Vælg indkomsttype "04 Anden AM-bidragsfri personlig indkomst" 
 3. Indberet beløbet som am-bidragsfri A-indkomst (felt 14) 
 4. Oplys indtægtsarten "14 - Kursusbeløb/kørselsgodtgør. - udbetalt af A-kasse" 
 5. Indberet tilbageholdt A-skat (felt 15) 

Hvis beløbet er udbetalt som B-indkomst: 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2.  Indberet beløbet som am-bidragsfri B-indkomst (felt 38) 
 3. Oplys indtægtsarten "14 - Kursusbeløb/kørselsgodtgør. - udbetalt af A-kasse"

Personalegoder

Du har indberettet, at medarbejderen har fået et eller flere af disse personalegoder: 

 • fri bil (felt 19)  
 • fri telefon (felt 20)  
 • fri kost og logi (felt 21)  
 • arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling (felt 26)  

Du mangler at indberette værdien af personalegodet som am-bidragspligtig A-indkomst. 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet værdien af personalegode(r) som am-bidragspligtig A-indkomst (felt 13)

Du mangler at indberette, hvilken slags personalegode samt værdien. 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet personalegode(r) og den manglende værdi: 

- Fri bil (felt 19) 

- Fri bolig (felt 50) 

- Fri sommerbolig (felt 51) 

- Fri lystbåd (felt 52) 

Oplys indtægtsart "60 - Personalegoder til direktører" 

Hvis du indberetter fri bil, skal du være opmærksom på, at værdien også indgår i direktørens am-indkomst (felt 13)


Du mangler at indberette, hvilken slags personalegode samt værdien. 

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet personalegode(r) og den manglende værdi: 

- Fri bil (felt 19) 

- Fri bil som B-indkomst (felt 36) 

- Fri bolig (felt 50) 

- Fri sommerbolig (felt 51) 

- Fri lystbåd (felt 52) 

Oplys indtægtsart "61 - Personalegoder til hovedaktionærer" 

Hvis du indberetter fri bil i felt 19, skal du være opmærksom på, at værdien også indgå i hovedaktionærens am-indkomst (felt 13).

Søindkomst

Du har indberettet et antal sødage for medarbejderen. 

Du mangler at indberette oplysninger om indtægtsarten.  

Sådan retter du 

Du bør så vidt muligt rette i det system, hvor du normalt indberetter. 

Medarbejder med DIS-indkomst 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet den relevante indtægtsart:  

- Indkomst ved arbejde på stenfiskerfartøj eller sandsuger udenfor EU/EØS (indtægtsart 27 i kode 68)

- Tjeneste på DIS-skibe i begrænset fart (indtægtsart 57 i kode 68)  

Medarbejder med DAS-indkomst 

 1. Gå til den lønperiode, hvor fejlen er 
 2. Indberet den relevante indtægtsart: 

- DAS-indkomst udenfor begrænset fart, udenrigsfart eller indenrigsfart (indtægtsart 28 i kode 68)

- Søindkomst ved bopæl på Færøerne/Grønland (indtægtsart 34 i kode 68) 

- Søindkomst ved bopæl på Færøerne/Grønland, hvor skatten ikke videresendes til Færøerne eller Grønland (indtægtsart 56 i kode 68)

Læs mere i indberetningsvejledningen: 

Indberetning af DIS-indkomst 

Indberetning af DAS-indkomst 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.