Dato for udgivelse
30 Oct 2020 11:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse   Tarifmæssig
told
21.10.2020        
7308 20 00 00      Udgår og erstattes af:    
7308 20 00   - Tårne og gittermaster:    
  11 - - Store rørformede vindmølletårne af stål, også koniske, også samlede, også med en integreret del af tårnfundamentet, også samlet med naceller eller rotorblade, og som er beregnet til at understøtte nacellen og rotorbladene, til brug i vindmøller med en elproduktionskapacitet — enten onshore- eller offshore — på 1,00 megawatt eller derover, og med en højde på mindst 50 meter målt fra bunden af tårnet til nacellens bund, når de er fuldstændig samlet   0
  90 - - I andre tilfælde   0
         
7308 90 98 00 Udgår og erstattes af:    
7308 90 98   - - I andre tilfælde:    
  11 - - - Stålsektioner af vindmølletårne til samling af store rørformede vindmølletårne af stål, også koniske, også med en integreret del af tårnfundamentet, også samlet med naceller eller rotorblade, og som er beregnet til at understøtte nacellen og rotorbladene, til brug i vindmøller med en elproduktionskapacitet — enten onshore- eller offshore — på 1,00 megawatt eller derover, og med en højde på mindst 50 meter målt fra bunden af tårnet til nacellens bund, når tårnet er fuldstændig samlet   0
  90 - - - I andre tilfælde   0
         
8502 31 00 10-90 Udgår og erstattes af:    
8502 31 00   - - Vinddrevne elektriske generatorer:    
    - - - Til anvendelse i civile luftfartøjer:    
  11 - - - - Store vindmøller med en elproduktionskapacitet — enten onshore- eller offshore — på 1,00 megawatt eller derover, monteret i et vindmølletårn af stål og en nacelle, hvor tårnet er rørformet, også konisk, også samlet, også med en integreret del af tårnfundamentet, også samlet med rotorblade, og beregnet til at understøtte nacellen og rotorbladene og med en højde på mindst 50 meter målt fra bunden af tårnet til nacellens bund, når tårnet er fuldstændig samlet   0
  19 - - - - I andre tilfælde   0
    - - - I andre tilfælde:    
  85 - - - - Store vindmøller med en elproduktionskapacitet — enten onshore- eller offshore — på 1,00 megawatt eller derover, monteret i et vindmølletårn af stål og en nacelle, hvor tårnet er rørformet, også konisk, også samlet, også med en integreret del af tårnfundamentet, også samlet med rotorblade, og beregnet til at understøtte nacellen og rotorbladene og med en højde på mindst 50 meter målt fra bunden af tårnet til nacellens bund, når tårnet er fuldstændig samlet   2,7%
  97 - - - - I andre tilfælde   2,7%
       
22.10.2020      
7607 11 19 93 Udgår og erstattes af:    
7607 11 19   - - - - - I andre tilfælde:    
  91 - - - - - - Omformningsfolie af aluminium   7,5%
  94 - - - - - - Husholdningsfolie af aluminium   7,5%
  96 - - - - - - I andre tilfælde   7,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2021 som forventes udsendt ultimo december 2020.