Example of payslip

Lønmodtager - Employee: Arbejdsgiver - Employer: Lønperiod - Payment period:

Arne Arbejdsmand Lærkevej 17, 2630 Tasstrup

CPR-nr.: 090176-0101

Hans Hvervgiver Hammervej 9, 2630 Taastrup

SE-nr.: 12345678

October 2020

Fradrag - Deductions and allowances: 5,000.00

Trækprocent - Witholding rate: 45%

Payslip
Description Units Rate Amount
Bruttoløn - Gross pay 160 150 24,000.00
Diverse tillæg - Various bonuses 1,552.00

A-skattepligtige gode - A-tax on fringe benefits

Firmabil - Company car

3,400.00 3,400.00
ATP - Labour market supplementary pension contribution -90.00
Andre pensionsordninger - Other pension scheme contributions -500.00 -590.00
AM-indkomst - Income base for calculating labour market contribution  28,362.00

Arbejdsmarkedsbidrag - Labour market contribution (8%)   2,268.96
A-indkomst - A-income 26,093.04
Fradrag ifølge skattekort - Deductions and allowances as stated on tax card (including 10,50% employment allowance per 2020 and 4,50% job allowance per 2020) 5,000.00
Grundlag for indeholdelse af A-skat - Income base for calculating A-tax 21,093.04
A-skat - A-tax (45%)

9,491.87

A-skattepligtige personalegoder - A-tax on fringe benefits -3,400.00
Afdrag på personalelån - Employee loan instalment -4,00.00
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - Tax-free travel allowance 754.00
Udlæg efter regning - Reimbursement as per account rendered 1,200.00
Til udbetaling - Payment of salary 14,755.17
Feriepengeberegning - Calculation of holiday pay
Description Units Rate Amount
Feriepenge - Holiday pay (12,50%) 28,952.00  3,619.00
Arbejdsmarkedsbidrag - Labour market contribution (8%)  -289.52
Fradrag - Deductions and allowances 3.25 210.00 -682.50
A-skat - A-tax (45%) -1,191.14
Feriepenge (overføres til FerieKonto) - Holiday pay (transferable to FerieKonto (holiday account)     2,138.34