Dato for udgivelse
12 Nov 2020 11:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-1260710
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter af der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 offentliggjort i EU-tidende L 373 indført handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse.

Der pålægges tillægstold, som nævnt i artikel 2.


Iht. artikel 3 pålægges tillægstolden ikke i følgende tilfælde:

1. Varer opført i bilagene, for hvilke der før datoen for denne forordnings ikrafttræden er udsendt en importlicens med fritagelse for eller en nedsættelse af told, pålægges ikke tillægstolden.

2. Varer opført i bilagene, for hvilke importørerne kan bevise, at de er blevet eksporteret fra USA til Unionen før datoen for pålæggelsen af tillægstolden for så vidt angår den pågældende vare, pålægges ikke tillægstolden.

For så vidt angår tillægstolden henvises til teksten i (EU) 2020/1646.

Forordningen trådte i kraft den 10. november 2020.