Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor det endelige forbrug sker. Der er bl.a. indført én fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. år. Beløbsgrænsen omfatter virksomhedens samlede salg til andre EU-lande ud over dine salg i dit eget hjemland - fx Danmark. Beløbsgrænse til hele EU er dermed meget lavere end de tidligere beløbsgrænser, der kun omfattede ét enkelt land. 

Beløbsgrænsen betyder, at virksomheder i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til alle andre EU-lande sammenlagt overstiger 10.000 euro pr. år. Det kan du læse mere om i afsnittet Regler for salg til private i EU (gældende fra 1. juli 2021) nedenfor.

Disse særregler gælder kun ved salg til private i EU. Normalt skal momsen opkræves i virksomhedens hjemland, når en virksomhed sælger til private.

For at gøre det nemmere for virksomheder at indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér. Denne ordning har tidligere været omtalt som One stop moms i Danmark. Efter 1. juli 2021 er ordningen blevet omtalt som Moms One Stop Shop.

Du kan læse mere om reglerne og om Moms One Stop Shop på denne side. 

Reglerne for salg til private i EU er overordnet:

 • Ved fjernsalg af varer og salg af visse ydelser (elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredning) er der indført en fælles EU-grænse, så momsen skal betales i forbrugslandet, når virksomhedens samlede salg til alle andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Grænsen gælder dog kun for virksomheder, der er etableret i EU.
 • Det betyder også, at de nationale grænser for fjernsalg af varer bliver ophævet.
 • Flere former for ydelser omfattes af reglerne om at kunne indberette via Moms One Stop Shop-ordningen.
 • Ved import af varer fra lande uden for EU til private i EU, er småforsendelser (under 80 kr.) ikke længere fritaget for moms - der bliver lagt moms på fra første krone.
 • Ved salg skal virksomheden opkræve forskellige momsbeløb fra sine kunder (private forbrugere), afhængig af hvilket land forbrugeren bor i, eller hvor varen/ydelsen forbruges.

Hvis du har rettelser til tidligere indberetninger  

Hvis du har rettelser til indberetninger for perioder før 1. juli 2021, skal du rette dem i den gamle One stop moms-løsning. Du vil derfor stadig have adgang til den gamle løsning efter 1. juli 2021. 
 

Hvis din virksomhed i perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. juni 2021 sælger for under 10.000 euro i elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til private i EU i løbet af et kalenderår, behøver du ikke at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor du har salg til private. Du kan i stedet vælge at indberette og betale momsen i virksomhedens hjemland.  

Fælles grænse for fjernsalg og elektronisk leverede ydelser, m.m.

Fra 1. juli 2021 blev fjernsalg af varer inden for EU en del af ny fælles EU-grænse, som allerede var gældende for elektronisk leverede ydelser, m.m. Denne grænse definerer, hvornår virksomheder skal indberette og betale moms i forbrugerens land, og hvornår de kan gøre det i deres eget land. 

Indtil 1. juli 2021 var den danske grænse for fjernsalg af varer 280.000 kr. Den fælles EU-grænse for samlet fjernsalg af varer og salg af elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til alle andre EU-lande, er på 10.000 euro pr. kalenderår. 

Fjernsalg er salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Ved salg over grænsen på 10.000 euro

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og/eller salg af elektroniske ydelser, m.m., der samlet set overstiger 10.000 euro pr. kalenderår, skal du indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor varerne ankommer, og ydelserne bliver forbrugt. Med den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (EU-ordningen) kan du registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér.

Læs mere om de forskellige ordninger i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Ved salg under grænsen på 10.000 euro

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og/eller salg af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der samlet set ikke overstiger 10.000 euro pr. kalenderår, behøver du ikke at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor varerne ankommer, og ydelserne bliver forbrugt. Du skal dog være opmærksom på, at du i stedet for skal betale dansk moms og indberette via virksomhedens almindelige momsindberetning.

Hvis din virksomhed sælger under grænsen på 10.000 euro, kan du alligevel vælge, at virksomheden skal benytte den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (EU-ordningen). Virksomheden skal så registreres og opkræve, indberette og betale gennem ordningen.

Læs mere om de forskellige ordninger i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Hvis din virksomhed er lokaliseret uden for EU og sælger til private i EU, skal momsen betales i forbrugslandet. For virksomheder i lande uden for EU gælder grænsen på 10.000 euro ikke.

Salg af ydelser

Ved salg af ydelser til private i EU, skal virksomheden indberette og betale moms ved salg af ydelser i alle de EU-lande, hvor virksomheden har salg til private.

Hvis din virksomhed ikke er etableret i EU og sælger ydelser til private i EU, kan din virksomhed registrere sig i den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (Ikke-EU-ordningen) og indberette og betale moms i ét land i stedet for. Læs mere om Ikke-EU-ordningen i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Salg af varer i forsendelser, der ikke overstiger 150 euro

Ved salg af varer gælder andre regler. Fra 1. juli 2021 er småforsendelser (under 80 kr.) ved import af varer fra lande uden for EU ikke længere fritaget for moms. Det betyder, at der skal være moms fra første krone på alle forsendelser af varer.

Hvis din virksomhed uden for EU sælger varer til private i EU i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro, kan din virksomhed registrere sig i den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (Importordningen) og indberette og betale moms i ét land i stedet for. Læs mere om Importordningen i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Salg af varer i forsendelser, der overstiger 150 euro

Ved salg af varer med en reel værdi, der overstiger 150 euro til private i EU, kan virksomheden ikke benytte Moms One Stop Shop. Det vil normalt være den private forbruger i EU, som i stedet betaler importmoms, og det er typisk transportøren, der står for at opkræve importmoms ved udlevering af varen. 

Hvis dit samlede salg til alle andre EU-lande overstiger de 10.000 euro pr. år., skal du sørge for at opkræve forskellige momssatser fra dine private kunder, afhængig af hvilket EU-land forbrugeren bor i, eller hvor varen/ydelsen skal forbruges.

Med EU- særreglerne skal du:

 • kunne opkræve forskellige momssatser (standardsats eller nedsat sats) og momsbeløb af salg til forskellige EU-lande, når du sælger til en forbruger (fx via en webshop). 
 • kunne afgøre hvilken specifik vare eller ydelse det drejer sig om, da flere EU-lande har differentieret moms. Eksempelvis kan et land have en standard momssats på 22 %, men så har det nedsat moms på bøger 20 % og endnu mere nedsat moms på medicin 10 %. Se en oversigt over gældende momssatser i EU.
 • have særlige konti i virksomhedens regnskab til disse salg. Læs mere om regnskaber i den juridiske vejledning afsnit D.A. 16.3.8 Regnskab.
 • lave særlige kontroller af, hvilket land kunden vil forbruge varen i.
 • opbevare regnskaber i 10 år.
 • indberette og betale moms til hvert enkelt EU-land. Dette kan du dog gøre meget enkelt via Moms One Stop Shop, som du kan læse mere om på denne side.
 • indberette samlet værdi i A, B og C-rubrikkerne ved handel med udlandet på den almindelige momsangivelse.

For at gøre det nemmere for virksomheder at indberette og betale moms ved salg til private i EU, er den tidligere One Stop Moms-ordning blevet udvidet til at inkludere de varer og ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugslandet. Det er typisk varer og ydelser, der sælges via internethandel til forbrugere i EU. Fra 1. juli 2021 er ordningen blevet omtalt som Moms One Stop Shop.

Moms One Stop Shop-ordningen kan forenkle EU-virksomhedernes administration ved at gøre det muligt at indberette og betale moms ved salg til private i EU i ét EU-land. Læs mere om Moms One Stop Shop, og hvordan du tilmelder din virksomhed.
 

EU-ordningen (for virksomheder i EU)

EU-ordningen gælder for virksomheder i Danmark eller et andet EU-land. EU-ordningen omfatter fjernsalg af varer og salg af bestemte ydelser til forbrugere i andre EU-lande, hvor momsen skal betales i forbrugslandet. Det vil sige, at du kan indberette moms via dit eget hjemland i stedet for at skulle være registreret i de enkelte lande. Ordningen gælder også virksomheder, der er registreret i EU, men har hjemsted uden for EU, hvis den foretager fjernsalg af varer inden for EU.

Læs mere om EU-ordningen.

Ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU)

Ikke-EU-ordningen gælder virksomheder med hjemsted for sin økonomiske virksomhed uden for EU (et såkaldt tredjeland) og som ikke har nogen faste forretningssteder i EU. Ikke-EU-ordningen omfatter ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugslandet. Det betyder, at virksomheder uden for EU ikke skal lade sig registrere i de lande i EU, hvor de sælger ydelser til private, men kan vælge et land, hvorfra de kan indberette til resten af EU.

Læs mere om Ikke-EU-ordningen.

Importordningen (import af varer i forsendelser, der ikke overstiger 150 euro til private i EU)

Importordningen (Import One Stop Shop) er en ordning for virksomheder inden for EU, der har salg af varer, hvor varen sendes til forbrugeren i EU direkte fra lande uden for EU i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro. Det ses tit ved salg via internettet.

Importordningen er etableret, fordi momsfritagelsen for varer under 80 kr. fra lande uden for EU ophæves. Hvis virksomheden er registreret uden for EU og vil benytte ordningen, skal virksomheden registreres via en mellemmand, og mellemmanden skal være registreret i et EU-land.

Hvis dine varer er pålagt visse punktafgifter (fx alkohol og forarbejdet tobak), kan du ikke benytte Importordningen til disse varer.

Hvis virksomheden sælger varer i forsendelser med en reel værdi, der overstiger 150 euro fra et land uden for EU til private i EU, kan virksomheden ikke benytte Importordningen.

Læs mere om Importordningen.

Virksomhedens IOSS-nummer er fortroligt

Når din virksomhed er tilmeldt Importordningen, får den tildelt et IOSS-nummer (IM-nummer), som virksomheden skal bruge ved forsendelser. IOSS-nummeret må ikke fremgå synligt på forsendelsen (pakken/kuverten).  

IOSS-nummeret skal du bruge, når du laver en toldangivelse for en forsendelse. På den måde kan Toldstyrelsen se, at virksomheden afregner moms af forsendelsens værdi via Moms One Stop Shop. Forsendelsen bliver leveret direkte til køber, uden at der opkræves yderligere moms.      

Du skal være særlig opmærksom på brugen af IOSS-nummeret. For at undgå misbrug af nummeret, må du ikke oplyse nummeret til uvedkommende.

Hvis du har rettelser til indberetninger for tidligere år fra 2021

Hvis du har rettelser til indberetninger for perioder før 1. juli 2021, skal du rette dem i den gamle One Stop Moms-ordning. Du vil derfor stadig have adgang til One Stop Moms.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.