Dato for udgivelse
15 Dec 2020 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2020 08:24
SKM-nummer
SKM2020.527.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0911084
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skat, virksomhed
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for hjorte for indkomståret 2020.

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 afsnit C.C.4.3.3

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr                                            1.480 kr.

Kronkalve                                            870 kr.

Dådyr                                                  780 kr.

Dådyrkalve                                          480 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Der er ikke fastsat vejledende fremstillingspriser for mink for indkomståret 2020. Dette er begrundet i fremsættelsen af Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Chinchilla og blå- og sølvræve udgik af SKM-meddelelsen fra indkomståret 2016.

I Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.3.3. er anført om værdiansættelse af chinchilla, blå- og sølvræve:

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.