Dato for udgivelse
07 Dec 2020 16:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Dec 2020 16:02
SKM-nummer
SKM2020.499.GÆLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
Sagsnummer
20-1400811
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse
Resumé

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 45

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 10, stk. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.2.4.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.6.2.2.2

Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2021.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt overfor børn

 

 

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5%

123.820

154.409

0%

6%

154.410

163.149

4%

7%

163.150

171.889

4%

8%

171.890

180.629

4%

9%

180.630

189.369

4%

10%

189.370

198.109

5%

11%

198.110

206.849

6%

12%

206.850

215.589

7%

13%

215.590

224.329

8%

14%

224.330

233.069

9%

15%

233.070

241.809

10%

16%

241.810

250.549

11%

17%

250.550

259.289

12%

18%

259.290

268.029

13%

19%

268.030

276.769

14%

20%

276.770

285.509

15%

21%

285.510

294.249

16%

22%

294.250

302.989

17%

23%

302.990

311.729

18%

24%

311.730

320.469

19%

25%

320.470

329.209

20%

26%

329.210

337.949

21%

27%

337.950

346.689

22%

28%

346.690

355.429

23%

29%

355.430

364.169

24%

30%

364.170

372.909

25%

31%

372.910

381.649

26%

32%

381.650

390.389

28%

33%

390.390

399.129

29%

34%

399.130

407.869

30%

35%

407.870

416.609

31%

36%

416.610

425.349

32%

37%

425.350

434.089

33%

38%

434.090

442.829

34%

39%

442.830

451.569

35%

40%

451.570

460.309

36%

40%

460.310

469.049

37%

40%

469.050

477.789

38%

40%

477.790

486.529

39%

40%

486.530

og derover

40%

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 810 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1830 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.340 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.710 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.670 kr.