Opdateret
10 Dec 2020 12:32
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Skattestyrelsen har i "Nyt for virksomheder" den 5. maj 2020 i forbindelse med udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL) orienteret om, at alle kald til PAF/PBL-webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk.

Skattestyrelsen gør nu opmærksom på, at alle kald til PAF/PBL-webservicen fra den 1. januar 2021 skal ske via sitet services.extranet.skat.dk, og anden site vil være lukket.

Det henstilles til institutterne at undersøge forholdet, så alle PAF/PBL-webservice kald sendes til den korrekte site: services.extranet.skat.dk.