Dato for udgivelse
17 Dec 2020 19:07
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-1438067
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ny tariferingsforordning vedrørende saltede og tørrede tomater egnede til umiddelbar fortæring


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

Forordning 2020/2080 vedrørende saltede og tørrede tomater egnede til umiddelbar fortæring. Varen skal tariferes under KN-kode 2002 10 90. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 423 af 15. december 2020 og træder i kraft af 4. januar 2021.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
Tariferingscentret