Et flertal i Folketinget vedtog 9. februar 2021 lov om nye bilafgifter: lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Loven skal gennemføre dele af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020 af regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

I videoen nedenfor kan du se nogle af de væsentligste ændringer.

På tidslinjen under videoen kan du se, fra hvornår forskellige regler i den nye lov har virkning.

Læs mere om de nye regler 

Tidsplanen for lov om ændrede bilafgifter ser således ud:

tidslinje for lovforslag for bilafgifter
 • 17. december 2020:
  Frist for købsaftaler
  Frist for at indgå bindende købsaftaler med registreringsafgift efter regler gældende på daværende tidspunkt.

 • 18. december 2020:
  Lovforslag fremsat
  Nye regler for registreringsafgift gælder fra denne dato.

 • 9. februar 2021:
  Lovforslag vedtaget

 • 15. februar 2021:
  Nye satser for grøn ejerafgift og vægtafgift
  Nye satser for periodiske afgifter gælder fra denne dato.

 • 1. juni 2021:
  Nye regler for registreringsafgift træder i kraft
  Motorregistret opdateres med de nye regler, og Motorstyrelsen begynder at omberegne registreringsafgiften efter de nye regler for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021.

 • 1. juli 2021:
  Frist for at udlevere køretøjer
  Køretøjer, der er omfattet af en bindende købs- eller leasingaftale efter tidligere afgiftsregler, skal senest denne dato registreres til køber eller leasingtager. 

 • 1. juli 2021:
  Omlægning af grøn ejerafgift
  For køretøjer, der er indregistreret i Danmark første gang den 1. juli 2021 eller senere, baseres grøn ejerafgift på køretøjets CO2-udledning.