Dato for udgivelse
21 Dec 2020 10:37
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Afskaffelse af told på visse varer.


Europa-Parlamentet og Rådet har ved forordning (EU) 2020/2131 offentliggjort i EU-tidende L 430 af 18. december 2020 vedtaget at afskaffe tolden på visse varer.

Den gældende importtold i den fælles toldtarif skal være 0 % (toldfrit) for varer henhørende unde de toldpositioner, der er anført i bilagets afsnit I, på et erga omnes-grundlag.

Efter anmodning fra de berørte erhvervsdrivende refunderer de berørte medlemsstaters nationale toldmyndigheder alle afgifter, som er betalt ud over dem, der i henhold til denne forordning gælder for import fra De Forendede Stater mellem den 1. august 2020 og den 18. december 2020.

For så vidt angår afskaffelse af tolden på visse varer henvises til teksten i (EU) 2020/2131.

Forordningen trådte i kraft den 18. december 2020.

Forordningen finder anvendelse fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2025.