Dato for udgivelse
22 Dec 2020 09:20
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-1446014
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ny tariferingsforordning i pos. 3926


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordning 2020/2179 om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN). Forordningen vedrørende en taske af formstøbt silikoneelastomer, der skal tariferes under KN-kode 3926 90 97.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 433 af 22. december 2020 og træder i kraft 11. januar 2021.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

 

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for tariferingsforordningen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Venlig hilsen

Tariferingscentret