Dato for udgivelse
22 Dec 2020 10:44
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Med virkning fra 29. december 2020 sættes release 2.42 af Motorregistret i drift. 

Releasen indeholder ændringer vedrørende:

  • ny tidsfrist for toldsyn ved import af køretøjer
  • registrering af et køretøj med en straks-ibrugtaget leasingaftale
  • nye felter i Motorregistret - registrering, ejer/brugerskifte og leasingaftale. 

Opdateringerne foretages i perioden 28. december kl. 19-23, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret


Med virkning fra 29. december 2020 sættes release 2.42 af Motorregistret i drift med nedenstående ændringer. 

Tidsfrist for toldsyn - import 

Med virkning fra 1. januar 2021 er der indført en tidsfrist på 4 uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer ved import/parallelimport. Dette betyder, at synsrapporten, der udarbejdes af en synsvirksomhed, ikke må være ældre end 4 uger regnet fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om værdifastsættelse til Motorstyrelsen. For registrerede virksomheder, der selv værdifastsætter og angiver afgiften af brugte importerede køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 16, regnes fristen fra tidspunktet, hvor virksomheden angiver afgiften for køretøjet. 

Registrering af et køretøj med en straks-ibrugtaget leasingaftale 

Det har indtil nu været nødvendigt for leasinggiver af et straks-ibrugtaget køretøj at rette henvendelse til Motorstyrelsen for at få fjernet en klausul, før det har været muligt at indregistrere køretøjet hos en nummerpladeoperatør - hvis betalingen er sat på en åben månedsangivelse. Efter registrering har leasinggiver igen skullet rette henvendelse til Motorstyrelsen for at genindsætte klausulen på køretøjet.  

Denne fejl er nu rettet, så det er muligt at henvende sig til en nummerpladeoperatør for at få registreret et køretøj med en straks-ibrugtagningsaftale uden forudgående henvendelse til Motorstyrelsen. 

Nye felter i Motorregistret - registrering, ejer/brugerskifte og leasingaftale 

Ved en registrering eller et ejer-/brugerskifte, skal du nu tage stilling til, om registreringen sker i forbindelse med et leasingforhold. Det gør du ved at krydse af i et nyt ja/nej-felt. Registreres køretøjet på forholdsmæssig afgift, og dermed en leasingaftale, så er feltet automatisk sat til "Ja". Registreres et fuldt afgiftsberigtiget køretøj, hvor der er tale om en leasinggiver, der ejer køretøjet, og en leasingtager, som lejer køretøjet, og der foreligger en leasingaftale, så skal registreringen også ske med et “Ja" i dette felt. 

Hvis du vælger, at der er tale om et leasingforhold, så fremgår yderligere et nyt felt i registreringen, som hedder “Subleasinggiver". Du skal bruge dette felt i de situationer, hvor leasinggiver udlejer et køretøj til et andet selskab, som videreudlejer køretøjet til en endelig primær bruger. Er der tale om en leasingaftale mellem ejer og leasingtager, som er primær bruger, skal feltet ikke udfyldes, men være tomt.  

Der sker en ændring i flowet, hvor der oprettes leasingaftaler. Her behøver du ikke at tages stilling til, om der er tale om et leasingforhold, da dette automatisk markeres som “Ja". Feltet med en eventuel subleasinggiver vil dog være synligt, men kan ligeledes være tomt, hvis der er tale om en leasingaftale direkte mellem ejer og den primære bruger. 

 

Venlig hilsen 

Motorstyrelsen