Dato for udgivelse
28 Dec 2020 11:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldsatser og toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse   Tarifmæssig
told
01.08.2020        
0306 11 90 20 Toldsats ændret til   0
  80 Toldsats ændret til   0
         
0306 12 10 10 Toldsats ændret til   0
  91 Toldsats ændret til   0
  99 Toldsats ændret til   0
         
0306 12 90 10 Toldsats ændret til   0
  91 Toldsats ændret til   0
  99 Toldsats ændret til   0
         
0306 32 10 00 Toldsats ændret til   0
         
21.12.2020        
7318 15 95 10-90 Udgår og erstattes af:    
7318 15 95   - - - - - I andre tilfælde:    
    - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:    
  11 - - - - - - - Af rustfrit stål   3,7%
  19 - - - - - - - Andre varer   3,7%
    - - - - - - Andre varer:    
  85 - - - - - - - Af rustfrit stål   3,7%
  89 - - - - - - - Andre varer   3,7%
         
22.12.2020        
7607 11 11 10 Udgår og erstattes af:    
7607 11 11  
- - - - I ruller af vægt ikke over 10 :
   
    - - - - - Af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm:    
  11 - - - - - - Afsendt fra Thailand   7,5%
  19 - - - - - - I andre tilfælde   7,5%
       
7607 19 10 10 Udgår og erstattes af:    
7607 19 10   - - - Af tykkelse under 0,021 mm:    
    - - - - Af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm, kun valset, præget, i ruller af vægt ikke over 10 kg:    
  11 - - - - - Afsendt fra Thailand   7,5%
  19 - - - - - I andre tilfælde   7,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2021) som forventes udsendt ultimo januar 2021.