Dato for udgivelse
23 Dec 2020 11:07
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-1449981
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

EU-Kommissionen indleder antidumpingprocedure vedrørende vindmølletårne af stål med oprindelse i Kina


EU-Kommissionen har indledt en antidumpingprocedure, offentliggjort i EU Tidende C351 af 21. oktober 2020, vedrørende importen af vindmølletårne af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

Proceduren omfatter også varer, der bringes til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel (KS) eller eksklusive økonomiske zone (EØZ), der er angivet af en medlemsstat i henhold til de Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS).  

 

Varerne, der er genstand for antidumpingprocedure er:

 

Visse store vindmølletårne, også koniske, og elementer dertil, også samlede, også med en integreret del af tårnfundamentet, også samlet med naceller eller rotorblade, og som er beregnet til at understøtte nacellen og rotorbladene til brug i vindmøller med en elproduktionskapacitet — enten onshore- eller offshore — på 1,00 megawatt (MW) eller derover, og med en højde på mindst 50 meter målt fra bunden af tårnet til nacellens bund (dvs. hvor toppen af tårnet og nacellen er sammenføjet), når den er fuldstændig samlet (»den undersøgte vare«). 
 

Varerne tariferes i øjeblikket under KN-kode ex 7308 20 00 (Taric-kode 7308 20 00 11), ex 7308 90 98 (Taric-kode 7308 90 98 11) og ex 8502 31 00 (Taric-kode 8502 31 00 11 og 8502 31 00 85).

 

Antidumpingproceduren gælder også varer til kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone

 

Da undersøgelsen også omfatter varer, der bringes til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel (KS) eller eksklusive økonomiske zone (EØZ), er disse varer omfattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/ 1131, offentliggjort i EU Tidende L179 af 2. juli 2019, om indførelse af et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/1037.

 

Når en vare er omfattet af en antidumpingprocedure og modtages på KS/EØZ, er modtager forpligtiget til at indgive en "erklæring om modtagelse".  Se informationer herom i link til nyhedsbrev vedrørende antidumping- og udligningstold på varer, der tilgår kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone.