Når et selskab udbetaler royalties, renter eller kursgevinster, skal der evt. indeholdes skat, som indberettes til Skattestyrelsen. I særlige tilfælde kan modtagere, der er skattepligtige til udlandet, søge om refusion af indeholdt royalty, rente eller kursgevinstskat.

Læs mere om:

  • Royaltyskat
  • Rente- og kursgevinstskat
  • Refusion af royaltyskat samt renteskat

Hvis du skal indberette royaltyskat eller har rettelser til tidligere indberetninger af royaltyskat, skal du udfylde blanket 06.013 digitalt. Her finder du også vejledning om indberetning, frister m.m.

Frister for indberetning og betaling

Fristen for indberetning og betaling er den 10. i måneden efter den måned, hvor royaltyen er udbetalt eller godskrevet. I januar er fristen dog den 17.

Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen den nærmest følgende hverdag.

Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen for indberetning og betaling af udbytteskat den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget.

Spørgsmål eller rettelser til tidligere indberetninger af royaltyskat?

Har du spørgsmål, kan du kontakte os via kontaktformularen på skat.dk, Erhverv > Selskaber og fonde.

Fritagelse eller nettoindeholdelse af royaltyskat

Det udbetalende selskab eller royaltymodtageren kan ansøge om blive fritaget for royaltyskat eller få nedsat royaltyskatten (nettoindeholdelse).

Du ansøger ved at udfylde og printe blanket 06.015.

Herefter skal den udenlandske skattemyndighed attestere, at royaltymodtageren er skattepligtig i det pågældende hjemland. Scan blanketten ind og gem den på din computer.

Hvordan blanketten afsendes, afhænger af, om du repræsenterer det udbetalende selskab eller royaltymodtager:

  1. Åbn kontaktformularen på skat.dk.
  2. Vælg Erhverv > Selskaber og fonde. Under Skriv til os vælger du Log på og send besked og logger på med NemID.
  3. Vedhæft blanketten til din besked, inden du sender den.

  1. Åbn kontaktformularen på skat.dk/english.
  2. Vælg Businesses > Reduction and refund of Danish royalty and interest taxes. Under Write to us vælger du Without logging on.
  3. Vedhæft blanketten til din besked, inden du sender den.

Skattestyrelsen behandler ansøgningen på baggrund af den indsendte blanket, og vi sender herefter en afgørelse om fritagelse eller nettoindeholdelse af royaltyskat til det udbetalende selskab og den udenlandske royaltymodtager. 

Hvis du skal indberette rente- og kursgevinstskat, skal du udfylde blanket 06.026 digitalt. I blanketten finder du også vejledning om indberetning, frister m.m.

Frister for indberetning og betaling

Fristen for indberetning og betaling er den 10. i måneden efter den måned, hvor renterne er udbetalt eller godskrevet. I januar er fristen dog den 17.

Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen den nærmest følgende hverdag.

Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen for indberetning og betaling af udbytteskat den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget.

Spørgsmål eller rettelser til tidligere indberetninger af rente- og kursgevinstskat?

Har du spørgsmål eller rettelser til tidligere indberetninger af rente- og kursgevinstskat, kan du kontakte os via kontaktformularen på skat.dk, Erhverv > Selskaber og fonde.

Udenlandske modtagere kan søge om refusion, hvis indeholdt royaltyskat samt renteskat overstiger den endelige royaltyskat samt renteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller rente-/royaltydirektivet.

Læs mere og søg om Refusion af royaltyskat og renteskat.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.