Dato for udgivelse
31 Dec 2020 09:56
Til
Borgere og virksomheder, der handler med køretøjer
Sagsnummer
20-1422626
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Skatteministeren har den 29. december udstedt bekendtgørelse nr. 2296 til ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift samt bekendtgørelse nr. 2297 til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2021.


Ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

Taksatorer

Taksatorer tilføjes i ordlyden af registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 19 og 22, så taksatorer sidestilles med forsikringsselskaber og kan afmelde, registrere reparation eller genopbygning af et skadet køretøj i Motorregistret. Taksatorer kan fremadrettet også fastsætte et køretøjs handelsværdi før skaden og opgøre udgifterne til genopbygning af køretøjet.

Nedsættelse af standsfradrag

Standsfradraget, som fremgår af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, nedsættes fra 5 pct. til 2 pct.

Brugte køretøjer og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for en synsvirksomhed, der bl.a. syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets stand. Synsvirksomhedens standsvurdering indgår i værdifastsættelse af køretøjet. Køretøjets stand vurderes som over middel, middel, eller under middel.

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen i dag som udgangspunkt reduceret med 5 pct. Dette fradrag nedsættes fra 1. januar 2021 til som udgangspunkt 2 pct.

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være over middel, bliver handelsprisen som udgangspunkt forhøjet med 5 pct. Dette tillæg nedsættes fra 1. januar 2021 til som udgangspunkt 2 pct.

Det betyder, at for værdifastsættelser foretaget fra den 1. januar 2021 eller senere, skal der som udgangspunkt gives et tillæg eller fradrag i handelsprisen på 2 pct., når køretøjets stand er vurderet til over eller under middel af en synsvirksomhed. 

Ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Ændring af frist for at omregistrere køretøjer

Fristen for at omregistrere køretøjer, som fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 62, nedsættes fra 3 uger til 4 hverdage.

Det fremgår i dag af registreringsbekendtgørelsen, at hvis et køretøj skifter ejer eller bruger, har den nye ejer pligt til at omregistrere køretøjet straks og senest 3 uger efter ejer- og/eller brugerskiftet. Samme tidsfrist gælder, hvis en ejer og/eller bruger af et registreret køretøj ophører med at være ejer eller bruger af køretøjet.

Ændringen betyder, at fra 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest 4 hverdage, efter de har købt køretøjet. Hvis ejer og/eller bruger af køretøjet af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af køretøjet, har ejeren ligeledes pligt til at registrere ændringen. Her er fristen også 4 hverdage.

Taksatorer

Taksatorer tilføjes i ordlyden af registreringsbekendtgørelsens § 98, så taksatorer sidestilles med forsikringsselskaber og kan afmelde, registrere reparation eller genopbygning af et skadet køretøj i Motorregistret. Taksatorer kan fremadrettet også fastsætte et køretøjs handelsværdi før skaden og opgøre udgifterne til genopbygning af køretøjet.

Køretøjsimportører og køretøjsproducenter

Køretøjsimportører og køretøjsproducenter får hjemmel til at oprette og registrere oplysninger fra typeattesten om et køretøjs tekniske forhold.

Køretøjsproducenter bliver med ændringen sidestillet med køretøjsimportører, og begge virksomhedstyper kan oprette køretøjer i Motorregistret og registrere oplysninger om et køretøjs tekniske oplysninger deri.  

Ændring af reglerne om erstatningsnummerplader

Reglerne om levering af erstatningsnummerplader efter registreringsbekendtgørelsens § 72, stk. 3 ændres, så det fremover bliver muligt at få erstatningsnummerplader i tilfælde, hvor det i dag ikke er muligt.

Det fremgår i dag af registreringsbekendtgørelsens § 72, stk. 3, at en erstatningsnummerplade ikke leveres i følgende tilfælde, medmindre den skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk nummerplade:

  • Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes.
  • Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes.
  • Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet.

Ændringen betyder, at det fra den 1. januar 2021 vil være muligt at få en erstatningsnummerplade, hvis man får beskadiget sin nummerplade i de nævnte tilfælde i § 72, stk. 3, og man er i besiddelse af nummerpladen.

Men det vil fortsat ikke være muligt at få en erstatningsnummerplade, hvis nummerpladen tilhører et køretøj nævnt i § 72, stk. 3, og nummerpladen er bortkommet.

De nye regler betyder, at hvis dit køretøjs nummerplade bliver beskadiget, men stadig er i din besiddelse, så kan du få en erstatningsnummerplade. Men hvis dit køretøjs nummerplade er bortkommet, så er det ikke muligt at få en erstatningsnummerplade.