Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), er et register over alle spillere i Danmark, der frivilligt har udelukket sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille. Hvis man er registreret i ROFUS, er man udelukket fra at spille onlinekasino og online væddemål hos spiludbydere med en dansk spiltilladelse, og man kan ikke få adgang til landbaserede kasinoer i Danmark. ROFUS dækker ikke andre områder, og derfor kan en spiller stadig spille andre typer af spil, selvom vedkommende har registreret sig i ROFUS.

ROFUS administreres og vedligeholdes af Spillemyndigheden.

ROFUS fungerer ved, at en spiller frivilligt registrerer sig på ROFUS.nu, hvis vedkommende ønsker at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille.

Spilleren har mulighed for at registrere sig med en:

  • Spilpause - som varer 24 timer.
  • Midlertidig udelukkelse - som varer enten 1, 3 eller 6 måneder.
  • Endelig udelukkelse - som er endelig, medmindre vedkommende anmoder Spillemyndigheden om at blive slettet igen. Sletning kan tidligst gennemføres efter 1 år+7 dage fra registreringstidspunktet.

ROFUS indeholder information om cpr.nr. på de angivne spillere i registret, dato og tidspunkt for udelukkelsen og slutdato for en midlertidig udelukkelse.

Midlertidige udelukkelser slettes automatisk, når udelukkelsesperioden er udløbet. Udelukkelsen slettes automatisk på præcis den dato og klokkeslæt, hvor den midlertidige udelukkelse udløber. Det er ikke muligt at slette en midlertidig udelukkelse før tid, og det er ikke muligt at fortryde sin registrering.

En spiller, der har bedt om endelig udelukkelse, kan til enhver tid, dog tidligst et år efter registreringsdatoen, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. Dette betyder, at det ikke er muligt at fortryde sin registrering om endelig udelukkelse, før der er forløbet minimum et år. Spilleren kan tidligst 7 dage efter sin anmodning om at blive slettet bekræfte anmodningen, for at sletningen i registret kan gennemføres. Har spilleren ikke inden 30 dage bekræftet sit ønske om at blive slettet, vil anmodningen blive annulleret.

En tilladelsesindehaver kan ikke oprette en spiller i ROFUS på spillerens vegne, men tilladelsesindehaver skal informere om muligheden for registrering i ROFUS. En tilladelsesindehaver, der udbyder onlinekasino og online væddemål, skal ligeledes formidle adgang til registrering på alle platforme, hvor der sælges spil. Ligeledes skal et landbaseret kasino på sin hjemmeside formidle adgang til registrering. Dette kan fx gøres ved at linke direkte til registret fra hjemmesiden.

Ved oprettelse af en ny spilkonto skal tilladelsesindehaver konsultere registret for at påse, at den pågældende spiller ikke er registreret i ROFUS. Er en spiller registreret i ROFUS, skal oprettelse af spilkontoen afvises af tilladelsesindehaver.

Hver gang en spiller logger på sin spilkonto hos en tilladelsesindehaver, der udbyder onlinekasino eller online væddemål, skal tilladelsesindehaveren konsultere ROFUS og kontrollere, at vedkommende ikke er registreret i ROFUS. Står en spiller registreret i ROFUS, skal spilleren nægtes adgang til at spille. Ved endelig udelukkelse skal kundeforholdet afsluttes, når spilleren forsøger at logge på sin spilkonto eller når tilladelsesindehaveren på anden vis får oplysning om, at spilleren er endeligt udelukket i ROFUS. Ved midlertidig udelukkelse skal kundeforholdet ikke afsluttes, men spilleren skal nægtes adgang til at spille, så længe udelukkelsen varer.

Hver gang en gæst ønsker adgang til et landbaseret kasino, skal kasinoet konsultere ROFUS og kontrollere, at vedkommende ikke er registreret i ROFUS. Er vedkommende registreret i ROFUS, skal vedkommende nægtes adgang til kasinoet. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at vedkommende blot nægtes adgang til at spille.

En spiller registreret i ROFUS fra den 1. januar 2020 eller derefter har pr. automatik frabedt sig at modtage markedsføring fra tilladelsesindehavere i udelukkelsesperioden. Tidligst 24 timer inden en tilladelsesindehaver udsender markedsføring, skal tilladelsesindehaveren konsultere registret for at påse, om spilleren står registreret i ROFUS.

Med markedsføring menes enhver form for kommerciel kontakt, som tilladelsesindehaveren retter mod en borger.

Push-beskeder og notifikationer kan betragtes som markedsføring omfattet af pligten til at konsultere ROFUS forud for udsendelse. Vurderingen af, om der er tale om markedsføring afhænger blandt andet af det tekstmæssige indhold og udvælgelsen af modtageren.

Som supplement til ROFUS skal det også være muligt at selvudelukke sig fra at spille direkte hos den enkelte tilladelsesindehaver, hvad enten det er hos en tilladelsesindehaver, der udbyder onlinespil eller landbaseret kasino.