Indhold

Dette afsnit handler om begrebet "toldskyld" og lovgrundlaget for fristerne at meddele toldskyld.

Afsnittet indeholder:

  • Toldskyld
  • Lovgrundlag

Toldskyld

Begrebet "toldskyld" anvendes i det følgende om en persons/virksomheds (debitors) forpligtelse til at betale de import- og eksportafgifter, som pågældende efter lovgivningen skylder for en bestemt vare.

Lovgrundlag

Fristerne for Toldstyrelsen at meddele krav på toldskyld overfor debitor findes i EUTK art. 103 og TDL § 30 b. Disse regler suppleres af forældelsesloven i de tilfælde, hvor reglerne i EUTK og toldloven ikke udtømmende gør op med forældelsesspørgsmålene.

Vurderingen af fristen at meddele et krav på toldskyld til debitor er derfor to-ledet. Det må først vurderes, om meddelelsesfristen i EUTK art. 103 er overholdt, og hvis dette er tilfældet, dernæst om kravet på toldskyld (fordringen) er forældet efter forældelsesloven, og derfor eventuelt ikke kan inddrives.

Se også

Se også A.A.9 om forældelse af fordringer, herunder om suspension af forældelsesfristen.  

Se også G.A.2.4 om forældelse af fordringer under inddrivelse.