Indhold

Dette afsnit handler om hovedreglen om fristen at meddele toldskyld.

Hovedregel

Hovedreglen er, at Toldstyrelsen skal meddele krav på toldskyld overfor debitor senest 3 år fra det tidspunkt toldskylden er opstået. Se EUTK art. 103, stk. 1.

Hovedreglen fraviges, hvis betingelserne i en af undtagelserne er opfyldte. Se afsnit A.A.9.9.1.3