Regler for moms ved salg til private i EU

1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Der blev bl.a. indført én fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. år. Beløbsgrænsen omfatter virksomhedens samlede salg til andre EU-lande ud over dine salg i dit eget hjemland - fx Danmark. Den nye beløbsgrænse til hele EU er dermed meget lavere end de tidligere beløbsgrænser, der kun omfattede ét enkelt land.

Beløbsgrænsen betyder, at virksomheder i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til alle andre EU-lande sammenlagt overstiger 10.000 euro pr. år. Det kan have stor betydning for din virksomhed, når den skal opkræve, indberette og betale moms. Med Moms One Stop Shop kan du registrere din virksomhed for salg til private i EU i ét EU-land og indberette og betale moms dér.

Du skal dog også sørge for at din virksomhed er klar til at håndtere de nye regler. Læs mere om det herunder.

Se synstolket (webtilgængelig) version af reklamevideo om Moms One Stop Shop.

De særlige EU-regler for salg til private i EU skal bl.a. forbedre EU-virksomheders konkurrencevilkår og understøtte, at momsen i højere grad afregnes i forbrugslandet efter forbrugslandets satser og regler. Ideen er, at moms ikke kan anvendes som konkurrenceparameter, og at blandt andet danske netbutikker på sigt kan konkurrere på mere lige vilkår i EU.

Med de særlige regler for salg til private i EU skal du:

  • kunne opkræve forskellige momssatser (standardsats eller nedsat sats) og momsbeløb af salg til forskellige EU-lande, når du sælger til en forbruger (fx via en webshop). 
  • kunne afgøre, hvilken specifik vare eller ydelse det drejer sig om, da flere EU-lande har differentieret moms. Eksempelvis kan et land have en standard momssats på 22 %, men så har det nedsat moms på bøger 20 % og endnu mere nedsat moms på medicin 10 %. Se en oversigt over gældende momssatser i EU.
  • have særlige konti i virksomhedens regnskab til disse salg. Læs mere om regnskaber i den juridiske vejledning afsnit D.A. 16.3.8 Regnskab.
  • lave særlige kontroller af, hvilket land kunden vil forbruge varen i.
  • opbevare regnskaber i 10 år.
  • indberette og betale moms til hvert enkelt EU-land. Dette kan du dog gøre meget enkelt via Moms One Stop Shop, som du kan læse mere om på denne side.

Derudover kan det betyde, at du skal tilpasse virksomhedens it-systemer til at håndtere reglerne, og at du skal forholde dig til nogle andre indberetningsfrister end for almindelig moms.

Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det mere enkelt at følge særreglerne for salg til private i EU, da du i et EU-land kan indberette og betale moms af dit salg til hele EU. 

Du kan håndtere din moms gennem én eller flere af de 3 særordninger i Moms One Stop Shop: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Er din virksomhed dansk, kan du bruge EU-ordningen og Importordningen. Læs om de 3 særordninger på denne side.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed, så læs mere om registrering til Moms One Stop Shop-ordningen.

Læs mere om særlige forhold ved salg af punktafgiftspligtige varer.

Log på med NemID/MitID i Moms One Stop Shop

I Moms One Stop Shop, skal du fremover bruge NemID/MitID eller et NemID medarbejdercertifikat, hvis du vil registrere din virksomhed eller skal indberette eller betale moms via Moms One Stop Shop.

Du kan ikke længere bruge Moms One Stop Shop, hvis du er logget på med TastSelv-kode. 

Tilmeld Moms One Stop Shop

Log på med 2-trins-login, hvis du ikke har NemID/MitID

Har din virksomhed ikke mulighed for at få NemID/MitID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login.

Læs mere om 2-trins-login.

Tilmeld Moms One Stop Shop

Andre kan ikke registrere din virksomhed for dig

Vær opmærksom på, at du ikke kan overdrage dine rettigheder til andre (fx en revisor eller rådgiver), så de kan registrere din virksomhed i Moms One Stop Shop på dine vegne. Du kan kun registrere din egen virksomhed, og du skal derfor være logget på som din virksomhed. Hvis din virksomhed er registreret som Mellemmand i Importordningen, kan du godt registrere andre virksomheder i Importordningen.

Hvis din virksomhed ikke længere skal være registreret til Moms One Stop Shop, kan du afmelde den ved at skrive til os ved brug af blanket 31.050 Ændring af Moms One Stop Shop oplysninger eller Ophør fra Moms One Stop Shop.

dekorativ

EU-ordningen (Moms One Stop Shop)

Du kan bruge EU-ordningen, hvis din virksomhed er dansk, og du sælger varer som fjernsalg eller bestemte ydelser til private forbrugere i andre EU-lande. Varer skal dog befinde sig inden for EU's grænser. 

Læs mere om EU-ordningen, og tilmeld din virksomhed

dekorativ

Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop)

Du kan bruge Ikke-EU-ordningen, hvis din virksomhed har hjemsted uden for EU, og du sælger ydelser til private forbrugere i EU. Virksomheden må dog ikke være etableret i EU (med et forretningssted eller lignende).

Læs mere om Ikke-EU-ordningen, og tilmeld din virksomhed

dekorativ

Importordningen (Moms One Stop Shop)

Du kan bruge Importordningen, hvis du sælger varer som fjernsalg til private forbrugere i EU, og de bliver sendt direkte til forbrugeren fra lande uden for EU. Varernes værdi må blot ikke overstige 150 euro. 

Læs mere om Importordningen, og tilmeld din virksomhed