EU-ordningen er en frivillig særordning i Moms One Stop Shop for virksomheder i og uden for EU, der har fjernsalg af varer og salg af bestemte ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugerens land. Læs mere om ordningen på denne side.

Tilmeld Moms One Stop Shop

Log på med MitID i Moms One Stop Shop

I Moms One Stop Shop, skal du fremover bruge MitID eller MitID Erhverv, hvis du vil registrere din virksomhed eller skal indberette eller betale moms via Moms One Stop Shop.

Du kan ikke længere bruge Moms One Stop Shop, eller tilmelde din virksomhed, hvis du er logget på med TastSelv-kode.

Log på med 2-trins login, hvis du ikke har MitID

Har din virksomhed ikke mulighed for at få MitID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. 


Læs mere om 2-trins-login.

Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed til Moms One Stop Shop, og hvad du skal have klar.

Med ordningen kan du vælge ét sted i EU, hvor du registrerer, indberetter og betaler moms af dit salg til forbrugere i hele EU, så længe salget sker over en landegrænse i EU. Er din virksomhed dansk, skal den tilmeldes ordningen i Danmark.

Du skal stadig betale moms efter de satser, der gælder i det eller de EU-lande, som varen eller ydelsen leveres til (forbrugslandet). Men du undgår den ekstra administration med at registrere dig og indberette moms i de enkelte lande. Se en oversigt over gældende momssatser i EU.

EU-ordningen er både for virksomheder med hjemsted for deres økonomiske virksomhed i EU og uden for EU, men reglerne er anderledes for virksomheder uden for EU. Du kan også bruge ordningen, hvis du ejer en platformsvirksomhed og formidler salg af varer til private forbrugere i EU. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Virksomheder i EU

Virksomheder med hjemsted i EU kan bruge ordningen, hvis de har fjernsalg af varer til private forbrugere i EU eller salg af ydelser til private forbrugere, hvor momsen skal betales i et EU-land (forbrugslandet), hvor virksomheden ikke er etableret. Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Er din virksomhed dansk, kan du indberette momsen til de danske skattemyndigheder via TastSelv Erhverv. Så sørger vi for at fordele beløbet til de relevante lande.

Virksomheder uden for EU

Virksomheder med hjemsted uden for EU kan bruge ordningen ved fjernsalg af varer til private forbrugere i EU. Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Det forudsætter blot, at virksomheden er registreret med et afsendelsessted i EU, hvorfra den foretager fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande. Virksomheden kan så blive tilmeldt i EU-ordningen i det land i EU, hvorfra den afsender varerne.  

Du kan dermed stadig indberette momsen til de danske skattemyndigheder, selvom din virksomhed har hjemsted uden for EU, hvis blot varerne bliver sendt fra Danmark til kunder i andre EU-lande.  

Fra 1. juli 2021 bliver EU-ordningen i Moms One Stop Shop udvidet til at inkludere fjernsalg af varer og salg af alle ydelser til private forbrugere, hvor momsen skal betales i forbrugslandet, og hvor virksomheden ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet. Før gjaldt reglerne kun for elektroniske ydelser, teleydelser og radio-og tv-spredningstjenester. Virksomheder, der sælger ydelser, hvor forbrugsmedlemslandet er Danmark, kan dermed ikke medtage disse salg i EU-ordningen, da virksomheden her er etableret i forbrugsmedlemslandet. 

Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse inden for EU, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.  

Læs mere om de nye momsregler ved salg til private fra 1. juli 2021.

Varer, der er omfattet af ordningen

EU-ordningen omfatter fjernsalg af alle momspligtige varer uanset værdi, der sælges til private forbrugere i andre EU-lande. 

Følgende varer er dog ikke omfattet af ordningen:

 • Brugte varer, fx transportmidler, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter - hvis du bruger den frivillige brugtmomsordning til disse varer 
 • Nye transportmidler, fx både, fly og motordrevne køretøjer
 • Varer, der installeres og monteres

Ydelser, der er omfattet af ordningen

Herunder ses en liste med eksempler på ydelser (listen er ikke udtømmende):

 • Elektronisk leverede ydelser
  Levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af fjernundervisning og databaser
  Levering af billeder, tekster og information og musik, film og spil, fx hasardspil og andre spil om penge
  Levering af politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder
  Levering af fjernundervisning mv.
  Datingsites
 • Teleydelser
  Fastnet- og mobiltelefoniydelser, herunder internettelefoni, adgang til internettet, personsøgetjenester, voicemail og opkaldsstyringstjenester
 • Radio- og tv-spredningstjenester
  Radio- og tv-programmer (broadcasting)
 • Ydelser, der vedrører fast ejendom
  Udlejning, opførelse, vedligeholdelse, renovering, reparation og rengøring af fast ejendom, ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere
 • Ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger
  Fx kunstudstillinger, sportsarrangementer, ballet, teater, koncerter, videnskabelige forelæsninger, uddannelsesmæssige konferencer, seminarer og kurser.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande
  Syns- og skønsmænd, der leverer vurderingsydelser af løsøregenstande i forsikrings- eller finansieringsmæssig forbindelse
  Reparationsarbejder, servicering eller montering af varer i eller på køretøjer, fartøjer eller andre løsøregenstande.
 • Transport
  Varetransportydelser, fx mellem to EU-lande
  Aktiviteter i forbindelse med transport, fx lastning, losning, omladning, pakning og lign med direkte tilknytning til transporten
  Personbefordringsydelser, fx transport af private i bil, bus eller fly i EU
 • Udlejning af transportmidler (ikke korttidsudlejning)
  Fx biler, motorcykler, cykler, campingvogne, luftfartøjer og skibe

En platformsvirksomhed er en virksomhed, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade, såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler, formidler fjernsalg af varer til private forbrugere i EU. Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet. 

Platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne, og det er derfor platformen, du kan registrere i Moms One Stop Shop-ordningen, og ikke de virksomheder, der sælger via platformen. 

Hvor kommer varerne fra?

De varer, der sælges til de private forbrugere, kan komme direkte fra et land uden for EU, og platformen kan så registreres og afregne momsen via Importordningen. Det gælder, uanset hvor de virksomheder, der sælger varer via platformen, er etableret, så længe varen kommer fra et land uden for EU. Importordningen kan kun anvendes, når den reelle værdi af forsendelsen ikke overstiger 150 euro.

Hvis varerne kommer fra et lager i EU og leveres til private forbrugere i EU, enten som fjernsalg eller indenlandsk salg, og de virksomheder, der sælger varerne via platformen, ikke er etableret i EU, kan platformen blive registreret og afregne moms via EU-ordningen, og der gælder så ikke en beløbsgrænse på 150 euro. 

EU-ordningen gælder ikke for platformens indenlandske salg af egne varer. Den gælder kun for indenlandske salg, hvor platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne. Platformens indenlandske salg af egne varer, fx varer på lager i Danmark, som sælges til en privat forbruger i Danmark, skal angives i den almindelige danske momsangivelse og ikke i EU-ordningen.

Tilmeld din platformsvirksomhed 

Du kan tilmelde din platformsvirksomhed i EU-ordningen eller Importordningen i Moms One Stop Shop.

Læs om, hvordan du tilmelder din platformsvirksomhed i Moms One Stop Shop.

Moms One Stop Shop består af 3 ordninger: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Din virksomhed kan blive tilmeldt en eller flere ordninger i Moms One Stop Shop. Det afhænger bl.a. af, hvor din virksomhed er etableret, og hvad du sælger. 

Hvis du sælger varer til private forbrugere i andre EU-lande, som bliver sendt til forbrugeren direkte fra et land uden for EU, så kan du tilmelde dig og indberette momsen via Importordningen. Så undgår du, at forbrugeren får en ekstraregning for moms, når de modtager varen. Den reelle værdi af forsendelsen må blot ikke overstige 150 euro. Du kan ikke bruge Importordningen til varer, der er pålagt visse punktafgifter (fx alkohol og forarbejdet tobak).

Læs mere om Importordningen 

Læs mere om Ikke-EU-ordningen

Læs og få svar på de mest stillede spørgsmål om Moms One Stop Shop-ordningen

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af bestemte ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor det endelige forbrug sker. De nye regler betyder bl.a., at:

 • de nationale grænser for fjernsalg af varer bliver ophævet.
 • ved fjernsalg af varer og salg af visse ydelser (elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredning) er der indført en fælles grænse, så momsen skal betales i forbrugslandet, når virksomhedens samlede salg til andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Grænsen gælder dog kun for virksomheder i EU.
 • momsfritagelsen for varer under 80 kr. (småforsendelser) fra lande uden for EU ophører, og der bliver lagt moms på fra første krone.
 • den nuværende One stop moms-ordning ændrer navn til Moms One Stop Shop.
 • flere former for ydelser omfattes af reglerne om at kunne indberette via Moms One Stop Shop-ordningen.

Læs mere om de nye momsregler ved salg til private fra 1. juli 2021.

Ja. Det er helt frivilligt, om din virksomhed skal tilmeldes Moms One Stop Shop. Men ordningen gør det en del nemmere for dig at sælge varer eller ydelser i EU, da du kan samle din momsindberetning i ét EU-land. 


Ja, din virksomhed kan være tilmeldt flere af de 3 ordninger i Moms One Stop Shop på samme tid. Hvilke(n) ordning(er), din virksomhed kan tilmeldes, afhænger af, hvor din virksomhed er baseret, hvilke varer eller ydelser, du leverer, og hvor de kommer fra. 

Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.

Nej. Moms One Stop Shop-ordningen er kun for virksomheder i og uden for EU, der har salg til private forbrugere på tværs af landegrænser i EU. 

Det kommer an på, hvor din virksomhed er etableret, og hvem der downloader din software.

Hvis din virksomhed er dansk, og du sælger software til en privat forbruger med bopæl i fx Italien, så skal du opkræve italiensk moms hos forbrugeren med den korrekte momssats for den ydelse. Se en oversigt over de gældende momssatser i EU.

Momsen af salget kan du indberette til de danske skattemyndigheder via EU-ordningen i Moms One Stop Shop. Din virksomhed må blot ikke være etableret i Italien eller det EU-land, du sælger til (forbrugslandet), via et fast forretningssted, fx en filial.

Fordelen er, at du så undgår at registrere virksomheden samt indberette og betale moms i hver af de EU-lande, hvor du har salg.


Det kommer an på, hvor smykkerne bliver sendt til kunden fra.

Hvis smykkerne bliver opbevaret i Danmark og sendt derfra til kunden i Sverige eller et andet EU-land, så kan du indberette og betale momsen af dit salg til de danske skattemyndigheder via EU-ordningen i Moms One Stop Shop. 

Hvis smykkerne bliver sendt direkte til kunden fra Kina, så kan du i stedet bruge Importordningen i Moms One Stop Shop. Den reelle værdi af forsendelsen må blot ikke overstige 150 euro. 

Uanset hvor smykkerne bliver sendt fra, skal du opkræve svensk moms hos forbrugeren med den korrekte momssats for den vare, hvis altså forbrugeren modtager varen i Sverige (forbrugsland).

Hvis du stadig er i tvivl, sidder vi klar til at hjælpe dig på 72 22 28 67

Hvis en virksomhed har flere medarbejdere koblet på virksomhedens MitID, og de skal kunne bruge Moms One Stop Shop i TastSelv Erhverv, skal virksomhedens TastSelv Erhverv-administrator aktivt tildele rettighederne til den enkelte medarbejder. Læs mere om, hvordan du tildeler rettigheder i TastSelv Erhverv. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se D.A.16.3 Regler fra 2021 i den juridiske vejledning.