På denne side kan du se, hvordan du registrerer din virksomhed i ordningen, og hvad du skal have klar. Vejledningen her er relevant for tilmelding i alle tre ordninger på Moms One Stop Shop: EU-ordningen, Importordningen og Ikke-EU-ordningen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan overdrage dine rettigheder til andre (fx en revisor eller rådgiver), så de kan registrere din virksomhed i Moms One Stop Shop på dine vegne. Du kan kun registrere din egen virksomhed, og du skal derfor være logget på som din virksomhed. Hvis din virksomhed er registreret som Mellemmand i Importordningen, kan du godt registrere andre virksomheder i Importordningen.

Inden du registrerer din virksomhed i Moms One Stop Shop, skal du sikre dig, at du har adgang til TastSelv Erhverv. Læs mere om at få adgang til og logge på TastSelv Erhverv.

Derudover skal du have følgende oplysninger klar: 

Kontaktoplysninger på virksomheden omfatter også kaldenavne (fx i andre lande) og hjemmesider.

Skriv virksomhedens bankoplysninger til andre landes tilbagebetaling af moms, herunder navn på kontoejer, BIC-kode og IBAN-nummer.

Hvad er et IBAN-nummer? 

IBAN - International Bank Account Number - er en identifikation af en konto i et pengeinstitut i EU og andre vestlige lande. IBAN-nummeret udgør sammen med BIC-koden de kontooplysninger, der skal anvendes i forbindelse med overførsel af beløb til/fra udlandet. Nummeret består af højst 34 karakterer. 

Hvad er et OBAN-nummer?

OBAN=Other Bank Account Number

Et bankkontonummer, der ikke er IBAN. 

Hvad er en BIC-kode?

Virksomhedens BIC-kode er bankens identifikationsnummer og bruges til internationale betalinger. BIC-koden består af 8-11 tegn, hvoraf de første 6 altid er bogstaver, mens resten både kan være bogstaver og/eller tal. Koden kendes også som Swift, der er den tidligere betegnelse. BIC-koden skal bruges sammen med et IBAN-nummer.

Hvis du fx har en virksomhed med filialer i flere EU-lande, kan du lave en fællesregistrering i TastSelv Erhverv. Det vil sige, at virksomhederne bliver registreret som én virksomhed i Moms One Stop Shop. Du skal dermed også afregne moms via Moms One Stop Shop-ordningen som én virksomhed med ét momsregistreringsnummer.

En platformsvirksomhed er en virksomhed, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade, såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler, formidler fjernsalg af varer til private forbrugere i EU.  

Hvis du har en platformsvirksomhed, er du ansvarlig for at indberette og betale moms af disse varesalg. Det kan du gøre via Moms One Stop Shop-ordningen.

Læs mere om at registrere din platformsvirksomhed i Moms One Stop Shop-ordningen i afsnittet "Sådan tilmelder du din virksomhed" lige nedenfor.

Hvis virksomheden har forretningssteder i andre EU-lande, skal du skrive registreringsnummer, navn og adresse på forretningsstederne.

En virksomheds forretningssted kan enten være et "fast forretningssted" eller et "afsendelsessted". Et fast forretningssted er normalt en filial, mens et afsendelsessted er et varelager. Virksomheden kan ikke have et fast forretningssted, uden at den er registreret i det pågældende land med et moms- eller skattenummer (i EU er det et momsnummer). 

Hvis virksomheden er eller har været registreret i Moms One Stop Shop-ordningen (tidligere One stop moms i Danmark), skal du skrive, hvilket land virksomheden har været registreret i og med hvilket momsregistreringsnummer.

Vær opmærksom på, at du ikke kan overdrage dine rettigheder til andre (fx en revisor eller rådgiver), så de kan registrere din virksomhed i Moms One Stop Shop på dine vegne. Du kan kun registrere din egen virksomhed, og du skal derfor være logget på som din virksomhed. Hvis din virksomhed er registreret som Mellemmand i Importordningen, kan du godt registrere andre virksomheder i Importordningen.

Du tilmelder din virksomhed Moms One Stop Shop ved at følge disse trin:

 1. Gå til tilmelding til Moms One Stop Shop
 2. Log på med NemID/MitID eller NemID-medarbejdersignatur. Du kan ikke tilmelde virksomheden, hvis du er logget på med TastSelv-kode. Har din virksomhed ikke mulighed for at få NemID/MitID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. Læs mere om 2-trins-login.
 3. Vælg den ordning, din virksomhed skal registreres i (hvis du er mellemmand for en virksomhed uden for EU, skal du følge vejledningen længere nede)
 4. Klik på Start registrering
 5. Registreringen består af 7 trin og afsluttes med en kvittering 

Når du har gennemført registreringens 7 trin, får du besked fra os, om din virksomheds registrering er godkendt, eller om den først skal igennem en manuel godkendelse.

Du kan kun registrere virksomheden i én ordning ad gangen. Det vil sige, at du skal starte forfra, hvis din virksomhed skal tilmeldes mere end én ordning. 

Moms One Stop Shop består af tre ordninger: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Du kan tilmelde din virksomhed en eller flere af ordningerne. Det afhænger af, hvor din virksomhed er etableret, og hvad du sælger. Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.

Din tilmelding til Moms One Stop Shop gælder fra den første dag i kalenderkvartalet, efter at tilmeldingen er afgivet i systemet. Hvis du er tilmeldt Importordningen, gælder tilmeldingen fra første dag i kalendermåneden, efter at tilmeldingen er blevet bekræftet af os.

En platformsvirksomhed er en virksomhed, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer til private forbrugere i EU.  

Platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne, og det er derfor platformen, du kan registrere i Moms One Stop Shop-ordningen, og ikke de virksomheder, der sælger via platformen. 

De varer, der sælges til de private forbrugere, kan komme direkte fra et land uden for EU, og platformen kan så registreres og afregne momsen via Importordningen. Det gælder uanset, hvor de virksomheder, der sælger varer via platformen, er etableret, så længe varen kommer fra et land uden for EU. Importordningen kan kun anvendes, når varerne har en værdi, der ikke overstiger 150 euro.

Hvis varerne kommer fra et lager i EU og leveres til private forbrugere i EU, enten som fjernsalg eller indenlandsk salg, og de virksomheder, der sælger varerne via platformen, ikke er etableret i EU, kan platformen blive registreret og afregne moms via EU-ordningen, og der gælder så ikke en beløbsgrænse på 150 euro. 

EU-ordningen gælder ikke for platformens indenlandske salg af egne varer. Den gælder kun for indenlandske salg, hvor platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne. Platformens indenlandske salg af egne varer, fx varer på lager i Danmark, som sælges til en privat forbruger i Danmark, skal angives i den almindelige danske momsangivelse og ikke i EU-ordningen.

Tilmeld platformen i EU-ordningen

Du kan registrere din platformsvirksomhed i EU-ordningen. 

Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.

Du kan registrere din virksomhed i Importordningen som mellemmand for andre, hvis du repræsenterer en eller flere virksomheder, der ikke er etableret i EU, og som har fjernsalg af varer til europæiske forbrugere. Det forudsætter dog, at din virksomhed er registreret i det EU-land, hvor du registrerer din virksomhed i ordningen.  

Først tilmelder du din egen virksomhed i Importordningen som "Mellemmand" og tilføjer informationer om hver af de virksomheder, du har indgået aftale om at repræsentere. Følg vejledningen for tilmelding i Moms One Stop Shop længere oppe.

Herefter skal du gøre du følgende:

 1. Log på med med NemID/MitID eller NemID-medarbejdersignatur. Hvis du ikke har et NemID/MitID, kan du læse her, hvordan du får adgang til TastSelv Erhverv. Du kan ikke tilmelde virksomheden, hvis du er logget på med TastSelv-kode.
 2. Du bør allerede nu stå på Kundeoversigt. Ellers vælg Moms > Moms One Stop Shop Kundeoversigt 
 3. Registrer virksomhederne uden for EU, som du er mellemmand for.

Hvis tilmeldingen går igennem, får du et importnummer (IOSS-nummer) for hver af de virksomheder, du repræsenterer. Virksomhederne skal bruge importnummeret i importdeklarationen, når de importerer varer til EU. 

Husk, at du hæfter solidarisk for de virksomheder, du repræsenterer. Du har således ansvar for at indberette og betale moms af det salg, som virksomhederne har til forbrugere i EU.

Hvis din virksomhed ikke er etableret i EU, og du sælger varer som fjernsalg til private forbrugere i EU, skal du bede en mellemmand i EU om at registrere din virksomhed i Importordningen på dine vegne. Mellemmanden skal være registreret i EU. 

Den danske virksomhed/EU-virksomheden, som repræsenterer din virksomhed, skal tilmeldes Importordningen som Mellemmand.

Hvis tilmeldingen går igennem, vil du modtage en mail med information om, hvordan du får adgang til de danske skattemyndigheders selvbetjeningsløsning i TastSelv Erhverv. Her kan du se, hvad mellemmanden indberetter på dine vegne. Din virksomhed får et IOSS-nummer, som du kan få oplyst af din mellemmand. Du skal bruge dit IOSS-nummer i forbindelse med fortoldning af de varer, som er omfattet af importordningen.

Husk, at du hæfter solidarisk for de beløb, som din mellemmand har indberettet på dine vegne om dit salg i Danmark.

Når du har gennemført registreringens 7 trin, får du besked fra os, om din virksomheds registrering er gået igennem, eller om den først skal igennem en manuel godkendelse.

Din tilmelding til Moms One Stop Shop gælder fra den første dag i kalenderkvartalet, efter at tilmeldingen er afgivet i systemet. Hvis du er tilmeldt Importordningen, gælder tilmeldingen fra første dag i kalendermåneden, efter at tilmeldingen er blevet bekræftet af os.

Se dine oplysninger i TastSelv Erhverv

Du kan finde dit registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Her fremgår det, hvilke pligter din virksomhed er registreret med. Log på, og vælg Profil og herefter Registreringsbevis. Du kan se, hvornår du skal indberette og betale moms, under Moms og herefter Moms One Stop Shop

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler.

Hvis du vil rette dine registreringsoplysninger

Hvis du har rettelser til de oplysninger, du har registreret din virksomhed med, kan du skrive dine ændringer til os via denne blanket. Du kan også bruge blanketten, hvis din virksomhed ikke længere skal være registreret til Moms One Stop Shop.

Hvis du er tilmeldt som mellemmand for en virksomhed uden for EU

Når du har tilmeldt den eller de virksomheder, som du repræsenterer, modtager du et importnummer (IOSS-nummer) for hver virksomhed. Virksomhederne, du repræsenterer, skal bruge importnummeret i importdeklarationen, når de importerer varer til EU. Husk at gemme IOSS-numrene, så du kan meddele dem til de virksomheder, du repræsenterer. 

Husk, at du som mellemmand hæfter solidarisk for at afregne moms af virksomhedernes salg i EU.

Hvis din virksomhed er tilmeldt via en mellemmand i EU

Hvis tilmeldingen er gået igennem, vil du modtage en mail med information om, hvordan du får adgang til de danske skattemyndigheders selvbetjeningsløsning i TastSelv Erhverv. Her kan du se, hvad mellemmanden indberetter på dine vegne. Din virksomhed får et IOSS-nummer, som du kan få oplyst af din mellemmand. Du skal bruge dit IOSS-nummer i forbindelse med fortoldning af de varer, som er omfattet af importordningen.

Husk, at du hæfter solidarisk for de beløb, som din mellemmand har indberettet på dine vegne om dit salg i Danmark.

Herunder kan du se mulige årsager til, at din virksomheds registrering i Moms One Stop Shop bliver afvist. Vi vil altid sende dig et forslag til afgørelse, som du har mulighed for at gøre indsigelser imod, inden din virksomhed eventuelt bliver afvist.

Din virksomhed kan ikke blive tilmeldt ordningen, hvis den er dobbeltregistreret. Det vil fx sige, hvis:

 • virksomheden er registreret i flere forskellige EU-lande på samme tid
 • virksomheden er registreret flere gange i samme ordning
 • samme forretningssted er registreret til flere virksomheder
 • virksomheden uden for EU er repræsenteret ved mere end én mellemmand i EU.

Hvis din virksomhed tidligere har været registreret i One stop moms/Moms One Stop Shop-ordningen og har fået karantæne, kan du ikke bruge ordningen, før karantænen er ophørt. 

Hvis din virksomhed er i karantæne, skal du kontakte det land, der har udstedt registreringsnummeret. 

Hvis din virksomhed generelt ikke opfylder betingelserne for at være momsregistreret, for at være mellemmand, osv., vil din ansøgning om Moms One Stop Shop blive afvist.

Hvis din virksomhed ikke længere skal være registreret til Moms One Stop Shop, kan du afmelde den ved at skrive til os ved brug af blanket 31.050 Ændring af Moms One Stop Shop oplysninger eller Ophør fra Moms One Stop Shop. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se D.A.16.3 Regler fra 2021 i den juridiske vejledning.