Dato for udgivelse
09 Feb 2021 12:27
Til
Momsregistrerede virksomheder og forsyningsvirksomheder
Sagsnummer
21-0088701
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Elafgiften og rumvarmeafgiften blev 1/1/21 sænket markant. Nyhedsbrevet her skal informere om dette.


Sænkelse af elvarmeafgiften for helårsboliger mv., samt momsregistrerede virksomheder 

 

For private husstande 

Pr. 1. januar 2021 sænkes elvarmeafgiften for private husstande til 0,008 kr. pr. kWh. Der er fortsat de samme kriterier for elvarmeafgift og det er fortsat kun det forbrug, der overstiger 4000 kWh, som er til den lave elvarmesats. Måden du fremadrettet angiver og betaler elvarmeafgiften, er uændret 

For momsregistrerede virksomheder 

Pr. 1. januar 2021 sænkes rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder til 0,004 kr. pr. kWh. Som konsekvens heraf vil afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug blive ens. Der vil derfor ikke længere være afgift på elbaseret overskudsvarme, og I skal ikke længere skelne mellem el anvendt til procesformål og til varme, når I søger om tilbagebetaling af elafgift. 

Dette fungerer fortsat ved at I får det, I har betalt for meget, tilbagebetalt, og der skal fortsat kunne fremvises fakturaer eller lignende som dokumentation for den for meget betalte afgift. 

Tidligere har I kun fået fradrag for el til opvarmning eller nedkøling, hvis den blev brugt til at opvarme eller nedkøle produktionen (fx staldanlæg), men ikke hvis den blev brugt til at opvarme eller nedkøle af hensyn til komfort, (fx opvarmning af jeres kantine). Denne opdeling ophører med sænkelsen af rumvarmeafgiften. Som konsekvens heraf vil I ikke længere skulle dokumentere, hvor meget el I har brugt til hver del, og det er derfor ikke nødvendigt at have selvstændige målere til fx produktions- og opholdsrum. 

Særligt for overskudsvarme 

Regelændringerne gør det enklere og billigere at føre en energivenlig produktion, da I nu ikke skal betale elafgift af den overskudsvarme fra jeres produktion, som I bruger til opvarmning af de lokaler, der ikke hører til produktionen.  

Fortsat undtagelser til godtgørelse  

Ændringen betyder, at en momsvirksomhed som udgangspunkt kan få godtgørelse for hele sit elforbrug, med undtagelsen af processatsen på 0,004 kr. pr. kWh.  

I skal dog være opmærksom på, at der fortsat er nogle situationer, hvor I ikke kan få godtgørelse for dele af jeres elforbrug. Det gælder hvis jeres virksomhed: 

  • er et liberalt erhverv, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, 

  • har delvis fradragsret for indgående moms, 

  • ikke selv er forbruger af elektriciteten.  

Læs mere om undtagelserne for godtgørelse af elafgift i Den juridiske vejledning. 

Særligt for campingpladser og bådpladsudlejere 

Afgiftspligtig el, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, og den afgiftspligtige elektricitet, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling, er også omfattet af de ovenstående ændringer. Dette gælder kun for udlejere, der ikke opkræver ekstra betaling for el.  

For disse udlejere vil det ikke længere være nødvendigt at skelne den el, man levere til lejere, mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme. 

Love og regler 

Læs mere i lov om afgift af elektricitet, som blev vedtaget den 21. december 2020.